ابزارهای ارزشیابی توصیفی

بازدید: 4019 بازدید

ابزارهای ارزشیابی توصیفی

 

 

 

[stextbox id=’info’ direction=’rtl’]ابزارهای ارزشیابی توصیفی[/stextbox]

 

 

 

پوشه کار

 

“پوشه کار”مهمترین ابزار ارزش یابی کیفی – توصیفی است که هویت دانش آموزان را در همه ی ابعاد شخصیتی با هدف و سازمان منظمی در خود نگه داری می نماید .
مجموعه ای از نمونه کارهای دانش آموزان که در جریان یاددهی – یادگیری هدفمند جمع آوری گشته ، آگاهانه انتخاب گردیده و منظم ، سازماندهی شده و بیانگر میزان تلاش، پیشرفت و موفقیت دانش آموزان است وبه عبارتی همچون آلبومی ، تصاویرِ گوناگون ودرمسیر رشدِ دانستن ، توانستن و بکاربستنِ دانش آموزان را ، در مراحل مختلف فرآیند یاددهی – یادگیری ، به نمایش و قضاوت می گذارد .

 

پوشه می تواند به صورت کلاسور، پروندان (زونکن)، پوشه دکمه دار ، کیسه پلاستیکی و … باشد ، مشروط بر اینکه این سه اصل رعایت گردد:

 

حفظ و نگه داری موثر
دسترسی آسان
زیبایی ظاهری

 

روی جلد:

 

روی جلد هر پوشه مشخصات : نام استان ، منطقه ، مدرسه ، پایه تحصیلی و نام آموزگار نوشته شود.
در شیرازه پوشه نام و نام خانوادگی دانش آموز نوشته شود.
عکس دانش آموزان پایه اول روی شیرازه چسبانده شود ،به دلیل اینکه نمی توانند اسم و فامیل خود را بخوانند.

 

محتوای پوشه:

 

محتوای پوشه باید مجموعه ای از نمونه کارهای مرتبط، به هم پیوسته و فرایندی دانش آموز را شامل گرددکه علاوه بر بازده عملکرد یادگیری و … نارسایی های یادگیری دانش آموز و نحوه رفع مشکلات و اصلاحات آن ها را نیز نشان دهد.

محتوی پوشه ۲ :

 

اولاً باید به تفکیک دروس باشد
ثانیاً همراه با بازخورد مناسب و تاریخ باشد تا آموزگار را در قضاوت یاری کند.

محتوای پوشه به چهار گروه طبقه بندی میشود:

 

۱)آزمون ها
۲) تکالیف
۳)تولیدات
۴)سایر موارد

 

• آزمون مداد-کاغذی
• آزمون های عملکردی
• هر نوع آزمونی که مراحل فرایند یادگیری را شامل شود و بیانگر میزان تلاش و موفقیت دانش آموز در جهت تحقق هدف های آموزشی و پرورشی باشد.
• فهرست وارسی
• مقیاس های درجه بندی
• گزارشی از رویداد نگاری
• هر نوع مشاهده ثبت شده ای که مراحل فرایند یادگیری را شامل شود و بیانگر میزان تلاش و موفقیت دانش آموز در جهت تحقق هدف های آموزشی و پرورشی باشد.

تکالیف:

 

• تکالیف درسی خارج از کلاس
• تکالیف درسی کلاسی انفرادی شامل:آثار و تکالیف نوشتنی،تمرینات،املاء و جمله نویسی،خودآزمایی ها و مسائل و …
• تکالیف درسی کلاسی گروهی
• چرکنویس و کارهای ابتدایی در طراحی تحقیق تا مواد نشان دهنده ی حاصل کار تحقیقی
• هر نوع تکلیفی که مراحل فرایند یادگیری را شامل شود و بیانگر میزان تلاش و موفقیت دانش آموز در جهت تحقق هدف های آموزشی و پرورشی باشد. .

 

تولیدات:

 

• آثار هنری دانش آموز.
• خلاصه داستان،فیلم و بازدیدها.
• کارهای عملی دانش آموز.
• گزارش مصاحبه دانش آموز با افراد متفاوت
• گزارش هایی علمی مثل:گزارشهای گردشهای علمی.
• هر تولیداتی که مراحل فرایند یادگیری را شامل شود و بیانگر میزان تلاش و موفقیت دانش آموز در جهت تحقق هدف های آموزشی و پرورشی باشد.

 

سایر موارد:

 

تشویق کتبی دانش آموز
ثبت پرسش ها و اظهار نظرها و رفتارهای قابل توجه دانش آموز.
نامه های مربوط به دانش آموز.
نمونه پیشرفت موضوعی دروس.
یادداشت های معلم.

 

فرم هایی که باید در پوشه قرار بگیرند:

 

فرم شرح حال : اختیاری
فهرست محتوا : اختیاری

فرم ارزیابی والدین : برای تمام پایه ها اجباری ( به صورت فصلی)
فرم خودارزیابی دانش آموز : پایه سوم تا ششم اجباری ( به صورت ماهانه یا فصلی)
 فرم همسال سنجی : پایه سوم تا ششم اجباری ( به صورت ماهانه یا فصلی)
فرم خود ارزیابی معلم در تنظیم پوشه کار : اختیاری
فرم پیشرفت تحصیلی دانش آموز( کارنامه های دو ماهانه)