×
ادامه مطلب
نظام آموزشی جالب کره جنوبی
19 آذر 1397

نظام آموزشی جالب کره جنوبی

ادامه مطلب
نظام آموزشی جالب ژاپن
15 آذر 1397

نظام آموزشی جالب ژاپن

ادامه مطلب
دلایل بی انگیزه بودن دانش آموزان نسبت به دروس
10 آذر 1397

دلایل بی انگیزه بودن دانش آموزان نسبت به دروس

ادامه مطلب
پاورپوینت خودمراقبتی جسمانی-اول ابتدایی
8 آذر 1397

تربیت جنسی در کودکان

ادامه مطلب
راه های مبارزه با غول استرس
7 آذر 1397

راه های مبارزه با غول استرس

ادامه مطلب
بهترین روش های درس خواندن دانش آموز ابتدایی
2 آبان 1397

بهترین روش های درس خواندن دانش آموز ابتدایی

ادامه مطلب
کانال های آموزشی تلگرام
28 مهر 1397

کانال های آموزشی تلگرام

ادامه مطلب
راهکار هایی برای رفع لکنت زبان دانش آموز در مدارس
24 مهر 1397

راهکار هایی برای رفع لکنت زبان دانش آموز در مدارس

ادامه مطلب
حمایت نابجا از دانش آموز توسط خانواده
22 مهر 1397

حمایت نابجا از دانش آموز توسط خانواده

ادامه مطلب
عوامل ترس دانش آموز از درس خواندن
13 مهر 1397

عوامل ترس دانش آموز از درس خواندن

ادامه مطلب
سایت تدریس ایران
11 مرداد 1397

الگو ساخت هواپیما برای دانش آموزان

ادامه مطلب
نکاتی کامل در مورد فعل و انواع آن-ششم ابتدایی
4 مرداد 1397

بررسی کامل درس شجاعت-پنجم ابتدایی

ادامه مطلب
نکاتی در مورد پیشوند ها و پسوند ها-ششم ابتدایی
22 تیر 1397

نکاتی در مورد پیشوند ها و پسوند ها-ششم ابتدایی

ادامه مطلب
نکاتی کامل در مورد فعل و انواع آن-ششم ابتدایی
20 تیر 1397

نکاتی کامل در مورد فعل و انواع آن-ششم ابتدایی

ادامه مطلب
کلیپ آزمایش گلوله پرتابی-ششم ابتدایی
30 اردیبهشت 1397

کلیپ آزمایش گلوله پرتابی-ششم ابتدایی

ادامه مطلب
17 اردیبهشت 1397

مراحل اجرای طرح درس

ادامه مطلب
به دانش آموزان خود چه چیزهایی را بیاموزیم؟
31 فروردین 1397

به دانش آموزان خود چه چیزهایی را بیاموزیم؟

ادامه مطلب
طرح درس پنجره های شناخت-ششم ابتدایی
14 فروردین 1397

طرح درس سالم بمانیم-ششم ابتدایی

ادامه مطلب
طرح درس پنجره های شناخت-ششم ابتدایی
12 فروردین 1397

طرح درس ستایش-ششم ابتدایی

ادامه مطلب
با دانش آموزان شرور چه کنیم؟
12 فروردین 1397

با دانش آموزان شرور چه کنیم؟

ادامه مطلب
تصویر متحرک تبدیل تخم مرغ به جوجه
11 فروردین 1397

تصویر متحرک تبدیل تخم مرغ به جوجه

0