×
ادامه مطلب
حمایت نابجا از دانش آموز توسط خانواده
22 مهر 1397

حمایت نابجا از دانش آموز توسط خانواده

ادامه مطلب
عوامل ترس دانش آموز از درس خواندن
13 مهر 1397

عوامل ترس دانش آموز از درس خواندن

ادامه مطلب
سایت تدریس ایران
11 مرداد 1397

الگو ساخت هواپیما برای دانش آموزان

ادامه مطلب
نکاتی کامل در مورد فعل و انواع آن-ششم ابتدایی
4 مرداد 1397

بررسی کامل درس شجاعت-پنجم ابتدایی

ادامه مطلب
نکاتی در مورد پیشوند ها و پسوند ها-ششم ابتدایی
22 تیر 1397

نکاتی در مورد پیشوند ها و پسوند ها-ششم ابتدایی

ادامه مطلب
نکاتی کامل در مورد فعل و انواع آن-ششم ابتدایی
20 تیر 1397

نکاتی کامل در مورد فعل و انواع آن-ششم ابتدایی

ادامه مطلب
کلیپ آزمایش گلوله پرتابی-ششم ابتدایی
30 اردیبهشت 1397

کلیپ آزمایش گلوله پرتابی-ششم ابتدایی

ادامه مطلب
17 اردیبهشت 1397

مراحل اجرای طرح درس

ادامه مطلب
به دانش آموزان خود چه چیزهایی را بیاموزیم؟
31 فروردین 1397

به دانش آموزان خود چه چیزهایی را بیاموزیم؟

ادامه مطلب
طرح درس پنجره های شناخت-ششم ابتدایی
14 فروردین 1397

طرح درس سالم بمانیم-ششم ابتدایی

ادامه مطلب
طرح درس پنجره های شناخت-ششم ابتدایی
12 فروردین 1397

طرح درس ستایش-ششم ابتدایی

ادامه مطلب
با دانش آموزان شرور چه کنیم؟
12 فروردین 1397

با دانش آموزان شرور چه کنیم؟

ادامه مطلب
تصویر متحرک تبدیل تخم مرغ به جوجه
11 فروردین 1397

تصویر متحرک تبدیل تخم مرغ به جوجه

ادامه مطلب
مراحل نوشتن طرح درس
23 اسفند 1396

مراحل نوشتن طرح درس

ادامه مطلب
تاثیر مفاهیم مطلق در تربیت فرزندان
15 اسفند 1396

تاثیر مفاهیم مطلق در تربیت فرزندان

ادامه مطلب
درمان کم رویی در کودکان
29 بهمن 1396

درمان کم رویی در کودکان

ادامه مطلب
نشانه ی ملت ایران-اجتماعی چهارم ابتدایی
25 بهمن 1396

نشانه ی ملت ایران-اجتماعی چهارم ابتدایی

ادامه مطلب
راهکارهای برخورد با کودک لجباز
23 بهمن 1396

راهکارهای برخورد با کودک لجباز

ادامه مطلب
دلیل لجبازی کودکان
22 بهمن 1396

دلیل لجبازی کودکان

ادامه مطلب
راهکارهای مدیریت کلاس
22 بهمن 1396

راهکارهای مدیریت کلاس

ادامه مطلب
انشاء
20 بهمن 1396

انشاء

0