×
پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی
شکایت از فایل
طراحی آموزشی
سوالات امتحانی
خرید
نمونه سوال هدیه های آسمان ششم ابتدایی-آبان ماه
۷۰۰ تومان – ۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال هدیه های آسمان ششم ابتدایی-آبان ماه

خرید
نمونه سوال هدیه های آسمان ششم ابتدایی-آبان ماه
۷۰۰ تومان – ۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال ریاضی ششم ابتدایی-آبان ماه

خرید
نمونه سوال هدیه های آسمان ششم ابتدایی-آبان ماه
۷۰۰ تومان – ۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال علوم تجربی ششم ابتدایی-آبان ماه

خرید
نمونه سوال هدیه های آسمان ششم ابتدایی-آبان ماه
۸۰۰ تومان – ۱,۰۰۰ تومان

آزمون مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی-آذر ماه

خرید
نمونه سوال هدیه های آسمان ششم ابتدایی-آبان ماه
۸۰۰ تومان – ۱,۰۰۰ تومان

آزمون ریاضی چهارم ابتدایی-آبان ماه

خرید
پاورپوینت آموزش کسر های متعارفی-تمامی پایه ها
۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آموزش کسر های متعارفی-تمامی پایه ها

خرید
آزمون مداد کاغذی نوبت اول علوم تجربی-چهارم ابتدایی
۸۰۰ تومان – ۱,۰۰۰ تومان

آزمون مداد کاغذی نوبت اول علوم تجربی-چهارم ابتدایی

خرید
آزمون مداد کاغذی نوبت اول علوم تجربی-چهارم ابتدایی
۵۰۰ تومان – ۱,۰۰۰ تومان

آزمونک بخش بخشپذیری-ششم ابتدایی

خرید
آزمون مداد کاغذی نوبت اول علوم تجربی-چهارم ابتدایی
۵۰۰ تومان – ۱,۰۰۰ تومان

آزمونک بخش عدد نویسی-ششم ابتدایی

خرید
فیلم آموزشی تقسیم کسرهای کوچکتر از واحد به کمک شکل
۲,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی تقسیم کسرهای کوچکتر از واحد به کمک شکل

خرید
آزمون مداد کاغذی نوبت اول علوم تجربی-چهارم ابتدایی
۵۰۰ تومان – ۱,۰۰۰ تومان

آزمون درس الگوهای عددی-ششم ابتدایی

خرید
آزمون مداد کاغذی نوبت اول علوم تجربی-چهارم ابتدایی
۷۰۰ تومان – ۱,۰۰۰ تومان

امتحان نگارش فارسی-سوم ابتدایی

خرید
پاورپوینت آموزش کسر های متعارفی-تمامی پایه ها
۲,۵۰۰ تومان

پاورپوینت درس جمعیت ایران-پنجم دبستان

خرید
پاورپوینت آموزش کسر های متعارفی-تمامی پایه ها
۱,۵۰۰ تومان

پاورپوینت تغذیه سالم-هرم غذایی

خرید
طرح درس کسر-پایه سوم ابتدایی
۷۰۰ تومان

فرم خام طرح درس روزانه ابتدایی

خرید
آزمون مداد کاغذی نوبت اول علوم تجربی-چهارم ابتدایی
۸۰۰ تومان – ۱,۰۰۰ تومان

آزمون ریاضی هفته ی اول آذر ماه_سوم ابتدایی

خرید
فیلم آموزشی تقسیم کسرهای کوچکتر از واحد به کمک شکل
۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش آسان ضرب کسرهای کوچک تر از واحد با شکل

خرید
پاورپوینت خودمراقبتی جسمانی-اول ابتدایی
۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت خودمراقبتی جسمانی-اول ابتدایی

خرید
پاورپوینت درس کوچ پرستو ها-چهارم ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس کوچ پرستو ها-چهارم ابتدایی

خرید
اقدام پژوهی جلوگیری از اعتیاد دانش آموزان به فضای مجازی
۳,۰۰۰ تومان – ۴,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی جلوگیری از اعتیاد دانش آموزان به فضای مجازی

خرید
آزمون مداد کاغذی نوبت اول علوم تجربی-چهارم ابتدایی
۸۰۰ تومان – ۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی-آبان ماه

فیلم آموزشی
پاورپوینت درسی
مقاله و تحقیق
0