• بزرگترین سایت فعال کشور در خدمت ایرانیان
  • مطالب جدید در هر روز برای شما

تحقیق در مورد از گذشته تا آینده نان-دوم ابتدایی

۱۰۰۰ تومان

فیلم آموزش ضرب اعداد چند رقمی در اعداد چند رقمی

۱۰۰۰ تومان

فیلم آموزش ضرب عدد در کسر بزرگتر از واحد-ششم ابتدایی

۱۵۰۰ تومان

فیلم آموزش ضرب عدد مخلوط در عدد مخلوط-ششم ابتدایی

۱۵۰۰ تومان

آموزش ضرب عدد در کسر کوچکتر از واحد- ششم ابتدایی

۱۵۰۰ تومان

فیلم آموزش ضرب کسر کوچکتر از واحد در عدد-ششم ابتدایی

۱۵۰۰ تومان

فیلم آموزش ضرب کسرهای کوچکتر از واحد در کوچکتر از واحد

۱۵۰۰ تومان

پاور پوینت درس یک زبان هشتم (جامع و کامل)

۳۵۰۰ تومان

فیلم آموزش تقسیم فرایندی-ششم ابتدایی

۱۵۰۰ تومان

طرح درس هم مخرج کردن کسر ها-چهارم ابتدایی

۱۰۰۰ تومان

مجموعه فونت های جذاب و پرکاربرد جهت اجرا پروژه های گرافیکی

۱۵۰۰ تومان

طرح درس شکست نور-پنجم ابتدایی

۱۰۰۰ تومان

پاورپوینت کربوهیدرات ها

۲۵۰۰ تومان

پایان نامه تاثیر جهانی شدن بر دین

۲۰۰۰۰ تومان

سمینار با موضوع بررسی رابطه ی هوش هیجانی با فرسودگی شغلی

۵۰۰۰ تومان

پاورپوینت آموزش مقایسه کسرهایی با صورت و مخرج مساوی

۱۰۰۰ تومان

پاورپوینت چگونگی ساختن ظروف سفالی در شهرستان شهرضا

۱۵۰۰ تومان

طرح درس اندازه گیری مواد-سوم ابتدایی

۱۰۰۰ تومان

پاورپوینت برنامه ریزی درسی و سیستم آموزشی در نروژ

۲۰۰۰ تومان

مقاله تحلیل محتوا علوم سوم ابتدایی

۳۰۰۰ تومان

مطالب سایت

بیشتر

دانلود برنامه ی اندروید سایت تدریس ایران

    برنامه ی تخصصی سایت تغییرات روزانه مطالب سایت …

مشاوره ی تحصیلی

مشاوره ی انلاین در تمام سطوح تحصیلی توسط رتبه های …

تکالیف هفتگی اول ابتدایی-اسفند ماه

  تکالیف هفتگی اول ابتدایی-اسفند ماه         …

تکالیف هفتگی دوم ابتدایی-اسفند ماه

  تکالیف هفتگی دوم ابتدایی-اسفند ماه         …

تکالیف هفتگی سوم ابتدایی-اسفند ماه

  تکالیف هفتگی سوم ابتدایی-اسفند ماه         …

تکالیف هفتگی چهارم ابتدایی-اسفند ماه

  تکالیف هفتگی چهارم ابتدایی-اسفند ماه         …

تکالیف هفتگی پنجم ابتدایی-اسفند ماه

  تکالیف هفتگی پنجم ابتدایی-اسفند ماه         …

تکالیف کامل دروس پایه ششم-اسفند ماه

  تکالیف کامل دروس پایه ششم-اسفند ماه       …

آموزشی

سایت تدریس ایران سایتی برای آموزش آنلاین ایرانیان

 

√ آموزش دهید

√ شروع به یادگیری کنید

√ فایل آموزشی دانلود کنید

√ فایل های آموزشی خود را بفروشید

 

0