×
خرید
طرح درس کامل اُ استثنا-اول ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

طرح درس معکوس آموزش شکر گزاری-دوم ابتدایی

خرید
طرح درس کامل اُ استثنا-اول ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

طرح درس معکوس گوناگونی گیاهان-چهارم ابتدایی

خرید
طرح درس کامل اُ استثنا-اول ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

طرح درس آموزش جمع به روش معکوس-دوم ابتدایی

خرید
۱,۰۰۰ تومان

آموزش مفهوم همکاری به دانش آموزان ۷ تا ۹ سال

خرید
چکیده کتاب روانشناسی رشد لورا برک
۵۰۰ تومان

چکیده کتاب روانشناسی رشد لورا برک

به زودی
سوالات ضمن خدمت جدید محور مهارت های فردی و اجتماعی
به زودی

سوالات ضمن خدمت جدید محور مهارت های فردی و اجتماعی

خرید
سیستم اطلاع رسانی HIS
۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس مهاجرت-مطالعات پنجم ابتدایی

خرید
سیستم اطلاع رسانی HIS
۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس بهداشت-نیاز سنجی

خرید
سیستم اطلاع رسانی HIS
۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آموزش و پرورش تطبیقی انگلستان

خرید
طرح درس کامل اُ استثنا-اول ابتدایی
۲۰,۰۰۰ تومان

طرح درس سالانه جامع کلاس ششم ابتدایی

خرید
طرح درس کامل اُ استثنا-اول ابتدایی
۲۰,۰۰۰ تومان

طرح درس سالانه جامع کلاس پنجم ابتدایی

خرید
طرح درس کامل اُ استثنا-اول ابتدایی
۲۰,۰۰۰ تومان

طرح درس سالانه جامع فارسی چهارم ابتدایی

خرید
طرح درس کامل اُ استثنا-اول ابتدایی
۲۰,۰۰۰ تومان

طرح درس سالانه جامع کلاس سوم ابتدایی

خرید
پروژه تولید محتوا با قابلیت شخصی سازی-ششم دبستان
۱۰,۰۰۰ تومان

پروژه تولید محتوا با قابلیت شخصی سازی-ششم دبستان

خرید
نرم افزار آموزشی درس ورزش و نیرو1و2-ششم ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

نرم افزار آموزشی درس ورزش و نیرو۱و۲-ششم ابتدایی

دانلود
چک لیست های جدید ششم ابتدایی-اسفند ماه
رایگان

چک لیست های جدید ششم ابتدایی-آذر ماه

خرید
امتحان املا فارسی ششم کل کتاب 98
۷۰۰ تومان

آزمون مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی-سه فصل اول

خرید
امتحان املا فارسی ششم کل کتاب 98
۷۰۰ تومان

آزمون مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی-فصل اول

خرید
امتحان املا فارسی ششم کل کتاب 98
۷۰۰ تومان

آزمون ریاضی ششم ابتدایی-نوبت اول

خرید
آموزش فصل سوم ریاضی دوم ابتدایی
۵,۰۰۰ تومان

آموزش فصل سوم ریاضی دوم ابتدایی

خرید
امتحان املا فارسی ششم کل کتاب 98
۷۰۰ تومان – ۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال هدیه های آسمان ششم ابتدایی-نوبت اول

0