آموزش مفهوم چپ و راست

بازدید: 4577 بازدید

آموزش مفهوم چپ و راست

آموزش مفهوم چپ و راست

 

یکی از مهمترین مفاهیمی که بچه ها برای ورود به دبستان باید بدانند مفهوم چپ وراست است.

اغراق نیست اگر بگویم مفهوم چپ و راست در تمام دروس حرف اول را می زند در فارسی وقتی می گوییم از راست به چپ بنویس ، در ریاضی وقتی می گوییم اعداد را از چپ به راست بنویس ویا در علوم وقتی می گوییم خورشید در سمت چپ است سایه در کدام سمت است؟

…واقعا اگر دانش آموز چپ وراست را ندانند به مشکلات زیادی برخورد خواهد کرد.

اغلب مادران ادعا می کنند که فرزندشان چپ و راست را می داند اما وقتی در مدرسه این مفهوم به چالش کشیده می شود تازه قصه آغاز می شود.

اولین موضوع این است که شما با تمریناتی که ارائه شد اول دست برتر فرزندتان را بشناسید.

برای آموزش سمت راست و چپ طبق تجربه ابتدا بهتر است که دست راست و چپ را به صورت عینی به کودک آموزش داد. ابتدا از دست خودش کمک بگیرید و بهتر این است که دستی را هدف قرار دهید که کودک مدادش را در آن دست می گیردیعنی دست برتر او. سپس به سراغ دست دیگر بروید.

مثلا برای کودکی که راست دست است، ابتدا پشت به کودک بنشینید و به او بگویید دست راست شما را بگیرد و سپس رویتان را به سمت او همان طور که دست راست شما را گرفته -برگردانید و به او توضیح دهید که اگر کسی مقابل تو قرار بگیرد دست راست و چپ او مخالف تومی شود مثل زمانی که می خواهی با کسی دست بدهی. بارها وبارها این تمرین را آنقدر انجام دهید تا ملکه ی ذهنش شود.

اگر فرزندتان پسر است ، با استفاده از ماشین هایش واگر دختر است با استفاده از عروسک هایش این بازی را انجام دهید.

 

teach98.ir

 

اول از او بخواهید ماشین ها یا عروسک هایش را طوری بچیندکه به سمت راست حرکت کنند ویا برعکس.

سپس خودتان چند ماشین را به سمت چپ وچند ماشین را به سمت راست بچرخانید . یکباربگویید ماشینهایی که به سمت راست می رود را به شما بدهدوبار دیگر ماشین هایی که به سمت چپ می روند.

سراغ دفتر مشق بروید بگویید سمت راست دفتر در چهارمین خط یک گل بکشد ویا در هشتمین خط از سمت چپ ستاره بکشد. وهمین طور ادامه دهید تا مفهوم چپ وراست کاملا تفهیم شود.

حتی می توانید در زندگی روزمره هم به صورت نامحسوس این مفهوم را تمرین کنید.

مثلا : دخترم لیوان آب را سمت چپ پارچ آب بگذار.ویا لیوان آب را به دست راست پدرت بده.

واما یک نکته ی خیلی خیلی مهم.

چنانچه در نمونه سوالات مثلا تصویر یک انسان را دادند و گفتند سمت راست آدم یک گل بکش ،حتما باید خودش را در موقعیت آن انسان قرار دهد و دست راست را انسان را تشخیص دهد.

اما اگر مثلا یک درخت یا خانه کشیدند و گفتند سمت راست خانه یا درخت گل بکش دیگر نیازی به این کار نیست