×
ادامه مطلب
بازخوردهای تشویقی ابتدایی
۱۸ بهمن ۱۳۹۶

بازخوردهای تشویقی ابتدایی

ادامه مطلب
راه های بهبود اشتباهات املایی
۱۷ بهمن ۱۳۹۶

راه های بهبود اشتباهات املایی

ادامه مطلب
تبدیل واحدهای خاص-پایه پنجم
۱۵ بهمن ۱۳۹۶

تبدیل واحدهای خاص-پایه پنجم

ادامه مطلب
روش های تشخیص ترکیب های وصفی و اضافی
۱۱ بهمن ۱۳۹۶

روش های تشخیص ترکیب های وصفی و اضافی

ادامه مطلب
پاورپوینت دیدار دوست-هدیه های آسمان چهارم ابتدایی
۱۸ آذر ۱۳۹۶

پاورپوینت دیدار دوست-هدیه های آسمان چهارم ابتدایی

ادامه مطلب
طرح درس انرژی الکتریکی-علوم چهارم دبستان
۱۷ آذر ۱۳۹۶

طرح درس انرژی الکتریکی-علوم چهارم دبستان

ادامه مطلب
پاورپوینت دانه ای که نمی خواست بروید
۱۷ آذر ۱۳۹۶

پاورپوینت دانه ای که نمی خواست بروید

ادامه مطلب
پاورپوینت نماز در کوهستان
۱۶ آذر ۱۳۹۶

پاورپوینت نماز در کوهستان

ادامه مطلب
درس انرژی نیاز هر روز ما-علوم چهارم دبستان
۱۶ آذر ۱۳۹۶

درس انرژی نیاز هر روز ما-علوم چهارم دبستان

ادامه مطلب
طرح درس زمین پویا-علوم ششم
۶ آذر ۱۳۹۶

طرح درس زمین پویا-علوم ششم

ادامه مطلب
طرح درس زمین پویا-علوم ششم
۱۹ آبان ۱۳۹۶

طرح درس زمین پویا-علوم ششم

ادامه مطلب
آزمون تلفیقی دوم دبستان
۱۳ آبان ۱۳۹۶

آزمون تلفیقی دوم دبستان

ادامه مطلب
کاربرگ درست و نادرست
۷ آبان ۱۳۹۶

کاربرگ درست و نادرست

ادامه مطلب
طرح درس روزانه هدیه های آسمانی-دوم ابتدایی
۱۰ مهر ۱۳۹۶

طرح درس روزانه هدیه های آسمانی-دوم ابتدایی

ادامه مطلب
مرتب کن
۱۰ مهر ۱۳۹۶

مرتب کن

ادامه مطلب
کاربرگ هنر-حیوان پنهان را پیدا کن
۱۰ مهر ۱۳۹۶

کاربرگ هنر-حیوان پنهان را پیدا کن

ادامه مطلب
بازخورد پایانی در ابتدایی
۴ مهر ۱۳۹۶

بازخورد پایانی در ابتدایی

ادامه مطلب
طرح درس ریاضی دوم ابتدایی-جمع های با انتقال
۴ مهر ۱۳۹۶

طرح درس ریاضی دوم ابتدایی-جمع های با انتقال

ادامه مطلب
۱ مهر ۱۳۹۶

۳۱ طرح و روش املای آموزشی برای کلاس اول ابتدایی

ادامه مطلب
بخش کردن و صداکشی
۳۰ شهریور ۱۳۹۶

بخش کردن و صداکشی

ادامه مطلب
نمونه سوالات علوم دوم ابتدایی-آزمون 2
۳۰ شهریور ۱۳۹۶

نمونه سوالات فارسی دوم ابتدایی-آزمون ۴

0