×
ادامه مطلب
بازخوردهای تشویقی ابتدایی
18 بهمن 1396

بازخوردهای تشویقی ابتدایی

ادامه مطلب
راه های بهبود اشتباهات املایی
17 بهمن 1396

راه های بهبود اشتباهات املایی

ادامه مطلب
تبدیل واحدهای خاص-پایه پنجم
15 بهمن 1396

تبدیل واحدهای خاص-پایه پنجم

ادامه مطلب
روش های تشخیص ترکیب های وصفی و اضافی
11 بهمن 1396

روش های تشخیص ترکیب های وصفی و اضافی

ادامه مطلب
پاورپوینت دیدار دوست-هدیه های آسمان چهارم ابتدایی
18 آذر 1396

پاورپوینت دیدار دوست-هدیه های آسمان چهارم ابتدایی

ادامه مطلب
طرح درس انرژی الکتریکی-علوم چهارم دبستان
17 آذر 1396

طرح درس انرژی الکتریکی-علوم چهارم دبستان

ادامه مطلب
پاورپوینت دانه ای که نمی خواست بروید
17 آذر 1396

پاورپوینت دانه ای که نمی خواست بروید

ادامه مطلب
پاورپوینت نماز در کوهستان
16 آذر 1396

پاورپوینت نماز در کوهستان

ادامه مطلب
درس انرژی نیاز هر روز ما-علوم چهارم دبستان
16 آذر 1396

درس انرژی نیاز هر روز ما-علوم چهارم دبستان

ادامه مطلب
طرح درس زمین پویا-علوم ششم
6 آذر 1396

طرح درس زمین پویا-علوم ششم

ادامه مطلب
طرح درس زمین پویا-علوم ششم
19 آبان 1396

طرح درس زمین پویا-علوم ششم

ادامه مطلب
آزمون تلفیقی دوم دبستان
13 آبان 1396

آزمون تلفیقی دوم دبستان

ادامه مطلب
کاربرگ درست و نادرست
7 آبان 1396

کاربرگ درست و نادرست

ادامه مطلب
طرح درس روزانه هدیه های آسمانی-دوم ابتدایی
10 مهر 1396

طرح درس روزانه هدیه های آسمانی-دوم ابتدایی

ادامه مطلب
مرتب کن
10 مهر 1396

مرتب کن

ادامه مطلب
کاربرگ هنر-حیوان پنهان را پیدا کن
10 مهر 1396

کاربرگ هنر-حیوان پنهان را پیدا کن

ادامه مطلب
بازخورد پایانی در ابتدایی
4 مهر 1396

بازخورد پایانی در ابتدایی

ادامه مطلب
طرح درس ریاضی دوم ابتدایی-جمع های با انتقال
4 مهر 1396

طرح درس ریاضی دوم ابتدایی-جمع های با انتقال

ادامه مطلب
1 مهر 1396

۳۱ طرح و روش املای آموزشی برای کلاس اول ابتدایی

ادامه مطلب
بخش کردن و صداکشی
30 شهریور 1396

بخش کردن و صداکشی

ادامه مطلب
نمونه سوالات علوم دوم ابتدایی-آزمون 2
30 شهریور 1396

نمونه سوالات فارسی دوم ابتدایی-آزمون ۴

0