پاورپوینت فلسفه ی معروف آموزش و پرورش

بازدید: 822 بازدید
پاورپوینت فلسفه ی معروف آموزش و پرورش
teach98.ir

 

پاورپوینت فلسفه ی معروف آموزش و پرورش

 

*چگونگی (وسعت و عمق)فلسفه تربیتی هر معلم، چگونگی فعالیت های تربیتی(تربیت و تدریس و مدیریت آموزشی) او را تعیین خواهد کرد.

*هر فلسفه تربیتی(فلسفه آ،پ) معمولا پیشگامی دارد که فیلسوف آن نامیده می شود. از کسی است که بیش از سایر متفکران به امر اموزش و پرورش پرداخته وسیع تر و عمیق تر از آنها درباره آموزش و پرورش اندیشیده و نظرها یا ارای تازه و ابتکاری اظهار کرده است.

 

*نظریه ی تربیتی به سه نوع پژوهش مهم توجه دارد:

 

.۱مطالعه و تحقیق علمی درباره عوامل مربوط به شناخت مسایل فعلی انسان که عمدتا شامل تحقیق در حوزه روانشناسی و جامعه شناسی است.

.۲مطالعه تحلیل تاریخی که می کوشد مسایل تربیتی حال و گذشته را مقایسه کند.

.۳تحقیق یا مطالعه فلسفی که هدف عمده اش روشن ساختن عوامل دیگری است که در مسایل تربیتی پیچیده وجود دارند مخصوصا مسایلی که در حوزه ارزشها مطرح می شوند.

 

 

دانلود پاورپوینت فلسفه ی اموزش و پرورش

فایل دارای پیورد نمیباشد(سایت تدریس ایران teach98)