نگاهی دقیق به کنکور-رتبه های برتر

بازدید: 1202 بازدید
نگاهی دقیق به کنکور-رتبه های برتر
teach98.ir

 

نگاهی دقیق به کنکور-رتبه های برتر

در این فایل ها َما برایتان اولویت بندی مباحث ریاضیات تجربی کنکور را میگزاریم و همچنین مطلبی در مورد این که چگونه در کنکور زمان را مدیریت کنیم و در اخر روش خواندن درس فیزیک به سبک کنکوری است

به دقت این مطالب را بخوانید تا با چشمانی باز به جنگ کنکور بروید

۱.مهم ترین گروه های عاملی کنکور (درس شیمی)

teach98.ir
teach98.ir

۲.اولویت بندی مباحث ریاضیات تجربی کنکور

۳.مدیریت زمان در کنکور سراسری

۴.روش خواندن درس فیزیک به سبک کنکوری

نگاهی دقیق به کنکور-رتبه های برتر

فایل ها پسوردی ندارند.

کنکور ۹۶

کنکور ۹۷