نشانه ی ملت ایران-اجتماعی چهارم ابتدایی

بازدید: 1372 بازدید

نشانه ی ملت ایران-اجتماعی چهارم ابتدایی

نشانه ی ملت ایران-اجتماعی چهارم ابتدایی

 

مفهوم ملت

 

مردم ایران اعضای یک خانواده در خانه بزرگی به نام کشور ایران هستند . نام این خانواده بزرگ ملت ایران است

 

کتاب قانون اساسی

 همانطور که در خانه و مدرسه مقرراتی داریم ، کشور ما هم دارای قوانین و مقرراتی است که قوانین مهم کشور ما در کتاب قانون اساسی نوشته می شود

 

پرچم

پرچم

 

تقویم مشترک

 

سال ایرانی بر مبنای هجری شمسی است و از اول فروردین یعنی نوروز آغاز می شود

 

سرود ملی

 

  • سر زد از افق مهر خاوران
  • فروغ دیده حق باوران
  • بهمن فر ایمان ماست
  • پیامت ای امام استقلال آزادی نقش جان ماست
  • شهیدان پیچیده در گوش زمان فریادتان
  • پاینده مانی و جاودان
  • جمهوری اسلامی ایران