طرح درس انرژی الکتریکی-علوم چهارم دبستان

امتیاز 3.00 ( 8 رای )

طرح درس انرژی الکتریکی-علوم چهارم دبستان

 

 

طرح درس انرژی الکتریکی-علوم چهارم دبستان

 

این طرح درس بر اساس الگوی ساخت گرایی ( ۵E ) نگاشته شده است.

که شامل مراحل ذیل می باشد :

الف) درگیر سازی دانش آموزان یا ایجاد انگیزه

ب) کاوش ( فرضیه سازی )

پ) تشریح و تبیین

ت) بسط,توسعه و گسترش

ث) ارزیابی

 

افزودن به سبد خرید

 

 

 

مطالعه بیشتر