طرح درس انرژی الکتریکی-علوم چهارم دبستان

بازدید: 3215 بازدید

طرح درس انرژی الکتریکی-علوم چهارم دبستان

 

 

[stextbox id=’info’ direction=’rtl’]طرح درس انرژی الکتریکی-علوم چهارم دبستان[/stextbox]

 

این طرح درس بر اساس الگوی ساخت گرایی ( ۵E ) نگاشته شده است.

که شامل مراحل ذیل می باشد :

الف) درگیر سازی دانش آموزان یا ایجاد انگیزه

ب) کاوش ( فرضیه سازی )

پ) تشریح و تبیین

ت) بسط,توسعه و گسترش

ث) ارزیابی