سناریوی آموزشی براساس الگوی پیش سازمان دهنده

بازدید: 2698 بازدید

سناریوی آموزشی براساس الگوی پیش سازمان دهنده

 

 

 

[stextbox id=’info’ direction=’rtl’]سناریوی آموزشی براساس الگوی پیش سازمان دهنده[/stextbox]

 

 

 

گام اول: ارائه ی پیش سازمان دهنده

 


معلم:
بچه های عزیز امروز می خواهیم مطالب جدیدی را با کمک هم یادبگیریم پس به دقت گوش دهید
دانش آموزان: با شور و اشتیاق فراوان برای یادگیری آمادگی خود را اعلام می کنند.
معلم: از شما می خواهم که لوازم آشپزخانه ی منزلتان را نام ببرید؟
دانش آموزان: بشقاب – قوری – قندون
یکی از بچه ها : آقا اجازه ؟ چاقو – قاشق
معلم : آفرین بچه های گلم.حالا یاسر بیا اینجا و این کارت های آموزشی رو بگیر و بین دانش آموزان
تقسیم کن. از هر کسی پرسیدم اسم آن تصویری که در دست دارد را بگوید.
دانش آموز بعدی: کارت ها را به سرعت بین بچه ها تقسیم می کند.
معلم : عزیزم تصویر شما چه چیزی را نشان می دهد؟
دانش آموز: قرآن
معلم:حامد مال شما چی؟
کودک بعدی: قطار
معلم: صمد تو بگو؟
دانش آموز: قاشق
گام دوم: ارائه ی مطالب و مفاهیم درس جدید
معلم:
حالا کتابهایتان را باز کنید.
دانش آموزان : به سرعت کتابهایشان را باز می کنند و به تصویر بالای صفحه ی کتاب نگاه می کنند.

 

معلم : بچه های نازنین در این تصویر چه می بینید؟


کودک: چاقو نادر: بشقاب رسول : قاشق
معلم : آیا می دانید بین کلماتی که خوانده شد چه صدای مشترک و جدیدی وجود دارد؟
دانش آموزان: با صدای بلند می گویند: صدای «ف.ق»
معلم: آیا دوست دارید طریقه ی نوشتن این نشانه را نیز یاد بگیرید؟
دانش آموزان : با صدای بلند و با ذوق و شوق فراوان می گویند: بله
معلم: روی تابلو روی خط زمینه می نویسد« ف.ق» و می گوید: «ف» غیر از آخر ، «ق» آخر.ح
شما تکرار کنید.
دانش آموزان: همه با صدای بلند با هم می گویند: «ف » غیر از آخر ، «ق» آخر.
گام سوم:استحکام بخشیدن به ساخت یا ساختار شناختی
معلم:
هم اکنون هر چیزی که من گفتم شما هم تکرار کنید( با اشاره به تصویر های کتاب)
قاشق= «ف» غیر از آخر «ق» آخر/ بشقاب=«ف» غیر از آخر «ق» آخر
دانش آموزان: همراه با معلم تکرار می کنند
قاشق= «ف» غیر از آخر «ق» آخر/ بشقاب=«ف» غیر از آخر «ق» آخر
معلم: سه بار دیگر از روی متن درس می خواند تا مفهوم و نمشانه ی «ف.ق» در ذهن دانش آموز
نقش ببندد.


دانش آموزان : همراه با معلم جملات متن درس را تکرار می کنند.


معلم: اکنون وقت آن رسیده است که نشانه ی جدید را در جدول نشانه ها که گوشه ی سمت راست
تابلو چسبانده ایم در جای خود بنویسیم.
دانش آموزان: همراه با نوشتن معلم با صدای بلند می گویند «ف» غیر از آخر، «ق» آخر
معلم: بچه های عزیز در خانه به کمک والدین خود چندبار از روی درس جدید بخوانید و فعالیت ه
کتاب بنویسیم را برای جلسه بعد آماده کنید و به کلاس درس بیاورید.
دانش آموزان: یکی از بچه ها کارت های آموزشی معلم را جمع آوری می کند و روی میز می گذا
این ترتیب با ذکر صلوات و به صدا در آمدن زنگ تفریح کلاس به پایان می رسد.