بخش کردن و صداکشی

بخش کردن و صداکشی

teach98.ir

 

بخش کردن و صداکشی

 

مشاهده ی تصویر کمک آموزشی مبحث بخش کردن فارسی اول دبستان

 

 

 

با کلیک بر روی لینک  میتوانید تصویر را بدون نیاز به دانلود ببینید.

برای ذخیره آن را save image as  کنید.

 

 

 

 

teach98
30 شهریور 1396
1609 بازدید