انشاء

بازدید: 1006 بازدید

انشاء

 

یکی از مهم ترین دروس در آموزش و پرورش «انشاء» می باشد.

 

  1. تعریف انشا
  2. ریشه و..
  3. تفاوت با نگارش
  4. هدف
  5. راه و روش انشا نویسی
  6. شروع انشا نویسی
  7. دلایل ضعف
  8. انواع انشا
  9. موضوع
  10. نتیجه گیری

 

مهم ترین مرحله از مهارتهای زبانی:

ارتباط خاص انشاء با مرحله چهارم

 

انشاء:از ریشه نشاء یعنی خلق کردن و پدیدآوردن چیزی که تا حالا وجود نداشته

 

تفاوت انشاء و نگارش

 

انشاء : ادبی بودن و کاربرد آرایه ها و صناعات ادبی است.

 

نگارش : بیشتر مهارت نوشتن مدنظر دارد.

 

یعنی نگارش آموختنی است و انشاء آفریدنی

 

هدفهای آموزش انشاء

 

دانش‌آموزان بتوانند آنچه را که می‌اندیشند و می‌خوانند به دیگری بگویند و بنویسند.

دانش‌آموزانی که تخیل قوی و استعدادی بیشتر در نویسندگی دارند بشناسیم و در مسیری صحیح هدایت کنیم.

پرورش قوه استدلال،تفکر و دقت دانش‌آموزان و وادار کردن آنها به درست دیدن و شنیدن،سپس دیده و شنیده خود را به طرز ساده و روشن بیان کردن و نوشتن است.

بهترین روش دیدن ، شنیدن و نوشتن اجرای «صندلی صمیمیت »

 

راه و روش انشاء نویسی

 

جمله نویسی و بند نویسی

توانایی استفاده از کلمات هم خانواده و متضاد

استفاده نکردن از کلمات عامیانه مثل «یه » بجای «یک»

پرهیز از تکرار کلمه

تصاویری راکه دراختیار دانش آموزان قرار می دهیم ازآنها می خواهیم در مورد تصاویر چند سطری بنویسند.

جملات درهم ریخته

قصه خواندان و خلاصه نویسی

نقد و بررسی انشاء دانش آموزان توسط همکلاسیهایشان

 

آغاز انشاء نویسی:

در کلاس اول و دوم انشاء شامل جمله‌نویسی
کامل کردن جمله ، بند نویسی و انشاء از کلاس سوم
در کلاسهای چهارم و پنجم شاگردان ،استفاده از تشبیهات زیبا

 

دلایل ضعف دانش آموزان در انشاء نویسی

 

اختصاص دادن ساعات انشاء به دروس دیگر

در مرتب کردن کلمات وجملات در هم ریخته ناتوان هستند

ضعف روخوانی فارسی

نشناختن حروف توسط بعضی از دانش آموزان

بی نظمی در ترتیب قرار گرفتن کلمه مثال:مادرم می پزد غذا.

تکرار بودن موضوعات

نوشته آنها دارای غلطهای دیکته ای است

عدم آموختن کلمات هم خانواده،متشابه و متضاد و افزایش لغات آنها

عدم توانایی در ترکیب کلمات و بیان احساس فکر

 

انواع انشاء

 

توصیفی

گزارش نویسی

برگرداندن شعر به نثر

انشاء تخیلی

خلاصه نویسی

 

موضوع انشاء

 

وظیفه معلم در درجه اول انتخاب موضوعی مناسب کلاس برای انشاء است در کلاسهای پایین تر بسیار ساده و آسان است ولی رفته رفته موضوعها پیچیده‌تر می شود.

ساده‌ترین موضوع،انشایی است که زیاد احتیاج به تفکر و تعقل نباشد مثل یک توصیف کلاس،در این حالت شاگرد آنچه را که به چشم خود می‌بیند به صورت جملات کوتاه به روی کاغذ می‌آورد.

تبدیل شعر به نثر است که به زبانی ساده و به زبان امروزی نوشته شود که در کلاس سوم به دانش‌آموزان داده می شود.

 

 نتیجه گیری  

 * تقویت مهارت جمله سازی.

*موضوع مناسبی برای انشا انتخاب شود.

*نوشتن انشا در کلاس درس.

* نوشتن انشا بصورت گروهی توسط دانش آموزان.

* آموزش نقد صحیح انشا توسط معلم .