کتاب فارسی هشتم مبتکران

کتاب فارسی هشتم مبتکران

کتاب فارسی هشتم مبتکران

 

  • معنی لغت، شعر و جمله های دشوار
  • بررسی و توضیح دانش های زبانی و ادبی همراه با تمرین و پاسخ تشریحی
  • پرسش های چهارگزینه ای درس به درس با پاسخ تشریحی

خرید

کد تخفیف ۲۵ هزارتومانی (خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان)(اولین خرید)

REF7JNDSUZ0SK