کتاب اسرار گنج دره جنی

بازدید: 430 بازدید

کتاب اسرار گنج دره جنی

کتاب اسرار گنج دره جنی

 

مرد روستایی در حال شخم زدن زمین با گاو هست که متوجه راهی زیرزمینی می شود که درون ان پر از طلا و مجسمه های عتیقه است.

مرد که متوجه می شود ثروت مند شده سریع به ده می رود تا تنها گاو خود را قربانی کند مردم ده او را دیوانه می پندارند و کتک مفصلی می زنند.

مرد روستایی دلگیر می شود و خانه خود را رها می کند و طلاها را آرام آرام برای فروش به شهر می برد و خوب البته هستند کسانی که سعی در استفاده از این فرصت دارند.

خرید

کد تخفیف ۲۵ هزارتومانی (خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان)(اولین خرید)

REF7JNDSUZ0SK