چگونگی تشخیص اختلال خواندن در دانش آموز

چگونگی تشخیص اختلال خواندن دردانش آموز

 

چگونگی تشخیص اختلال خواندن دردانش آموز

 

دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن یا خوانش پریشی برخی از این ویژگی ها را دارند:
-در کلاس درس غالبا مشکلات رفتاری دارند
-تمایلی به خواندن ندارند
-در خواندن شفاهی و کلامی تردید می کنند و گاهی دچار لکنت می شوند
-به جای اینکه چشم هایشان را هنگام خواندن حرکت دهند، سرشان را تکان می دهند
-کلمه به کلمه می خوانند
-به زحمت و تقلا و با صدای کشیده و لحن یکنواخت می خوانند
-به علائم نگارشی توجه ندارند و از توجه به معنی واژه ها غافلند
-واژه ها را غیر مرتبط با محتوا و غیر مرتبط با عناصر آوایی حدس می زنند
– افعال را به میل خودشان تغییر می دهند

 

 

مطالعه بیشتر