طرح درس روزانه هدیه های آسمانی-دوم ابتدایی

بازدید: 6051 بازدید
طرح درس روزانه هدیه های آسمانی-دوم ابتدایی
teach98.ir

[stextbox id=’info’ direction=’rtl’]طرح درس روزانه هدیه های آسمانی-دوم ابتدایی[/stextbox]

 

نام درس: هدیه های آسمان

پایه  :  دوم

زمان : ۴۵ دقیقه

 

اهداف کلی

 

۱) آشنا شدن با مفهوم وارزش و ثواب سلام

۲) علاقه مند شدن به سلام کردن به یکدیگر

۳) سبقت گرفتن و عمل نمودن به سلام کردن به یکدیگر

 

اهداف

 

اهداف رفتاری :

 

در فرایند تدریس از فراگیر انتظار می رود که بتواند:

۱ . نمونه های گوناگون از سلام کردن به دیگران را در حضور کلاس در مدت ۴۰ ثانیه نشان دهد.

۲ . درباره ی سلام کردن پیامبر به کودکان در مدت ۳۰ ثانیه برای همکلاسی هایش توضیح دهد.

۳ . با در دست داشتن کتاب پیام خدا درباره ی سلام کردن را بیان نموده و درباره ی آن اظهار نظر کند.

۴ . سخن امام حسین (ع) را درباره سی سلام کردن بیان کند.

۵ . مصادیقی از سلام کردن را در زندگی روزمره خود مثال بزند.

۶ . سلام کردن را در قالب نمایشی کوتاه در حضور همکلاسی هایش در کلاس در مدت ۵ دقیقه ارائه دهد.

۷ . برای پی بردن به ارزش سلام کنجکاوی نموده و سوال های مناسب بپرسد.

 

مفاهیم

 

۱ . معمولاٌ کوچک ترها به بزرگ ترها سلام می کنند.

۲ . سلام کردن ثواب دارد.

۳ . دین اسلام به ما سفارش می کند وقتی همدیگر را می بینیم اول سلام می کنیم بعد حرف می زنیم.

 

روش تدریس

 

قصه گویی

متن خوانی

ایفای نقش

پرسش و پاسخ

توضیحی

گام هایی از بارش مغزی

 

ابزار و وسایل

 

گچ

تخته

آزمون عملکردی

مداد

چک لیست

کتاب

 

ارزشیابی آغازین

 

وقتی می خواهید شروع به غذا خوردن کنید چه می گویید؟

چه هنگامی بسم الله الرحمن الرحیم می گوییم؟

وقتی وارد مکانی می شوید چه می گویید؟

یک پیام قرآنی درباره سلام کردن بگویید

 

ارزشیابی تکوینی بر اساس چک لیست

 

ارزشیابی پایانی

 

سوالات شفاهی از متن درس