سوالات آزمون تیزهوشان ششم به هفتم ۹۷-۹۶

بازدید: 903 بازدید

سوالات آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 97-96

سوالات آزمون تیزهوشان ششم

 

سوالات آزمون تیزهوشان ششم به هفتم ۹۷-۹۶

 

 

این آزمون شامل:

 

 • دفترچه ی شماره ی یک: استعداد تحلیلی

 

 • ۱۵ پرسش
 • تعداد صفحات دفترچه: ۴صفحه
 • تعداد پرسشهای دفترچه: ۱۵سؤال .ردیف ۱تا ۱۵
 • مدّت پاسخگویی به پرسش : ها ۱۵دقیقه

 

 

 • دفترچه ی شماره دوی : استعداد تحصیلی

 

 • قرآن، تعلیمات دینی و اخلاق …….. ۸ پرسش
 • فرسی…………………………………… ۱۰ پرسش
 • مطالعات اجتماعی………………….۷ سوال
 • تفکر و پژوهش……………………. ۵ پرسش
 • علوم تجربی………………………۱۰ پرسش
 • ریاضیات ………………………….۱۵ پرسش

 

 • تعداد صفحات دفترچه: ۱۶صفحه
 • تعداد پرسشهای دفترچه: ۵۵پرسش  ردیف ۱۶تا  ۷۰
 • مدّت زمان پاسخگویی به پرسش : ها ۷۵دقیقه

 

 

 

دانلود