داناود فایل کامل تزئین کلاس درس

امتیاز 4.00 ( 4 رای )

داناود فایل کامل تزئین کلاس درس

 

داناود فایل کامل تزئین کلاس درس

  • قوانین بنر خوش آمد دخترانه
  • برنامه خام کلاسی
  • کاربرگ حفظ
  • تقویم دایره تقسیم وظایف
  • گردونه اعداد  ارزش مکانی
  • نردبان ترقی مزرعه کلمات
  • جملات انگیزشی

 

teach98.ir

مطالعه بیشتر