تغییر رشته-دروس تغییر رشته

بازدید: 2331 بازدید
تغییر رشته-دروس تغییر رشته
teach98.ir

 

تغییر رشته-دروس تغییر رشته

 

 

دروس تغییر رشته

” سال دهم به یازدهم “

برای تغییر رشته در پایه دهم به یازدهم نیازمند کسب نمره قبولی در امتحانات دروس تغییر رشته در امتحانات خرداد یاشهریور هستید (نمره ده).

از ریاضی به تجربی
زیست شناسی

از تجربی به ریاضی

هندسه

از انسانی،فنی، کارودانش و معارف به ریاضی
ریاضی
هندسه
فیزیک
شیمی

از انسانی، فنی، کارودانش و معارف به تجربی
ریاضی
فیزیک
شیمی
زیست

از تجربی، ریاضی، فنی و کاردانش به انسانی
فنون ادبی
جامعه شناسی
اقتصاد
منطق

از تجربی، ریاضی، فنی و کاردانش به علوم معارف
تاریخ
عربی
اصول عقاید
معارف قرآنی

از ریاضی، تجربی و انسانی به فنی و کارودانش
دروس تخصصی هر رشته( ۴ تا ۵ درس).

✅روال قانونی تغییر رشته به شرح ذیل است:

 

✔️به دفتر مشاوره مدرسه خود مراجعه نمایید ودرخواست کتبی خود را با تایید خود و اولیا تحویل آموزشگاه دهید.

✔️پس از تایید درخواست شما توسط مدیریت محترم بایستی با مراجعه به معاونت متوسطه برگه را ثبت و تایید نمایید .

✔️با ارایه برگه تایید شده به مدرسه، برنامه امتحانی را دریافت و میتوانید در امتحانات تغییر رشته شرکت نمایید.