تجربه های معلمی-هر روز امتحان

بازدید: 923 بازدید
تجربه های معلمی-هر روز امتحان
teach98.ir

تجربه های معلمی-هر روز امتحان

ایشان در زمانی از تدریس خود با مشکلی مواجه شدند. دانش آموزان کلاس در درس ها موفقیت چندانی نداشتند گرچه تمارین زیادی را در منزل انجام می دادند.

راه حل ایشان را برای شما از زبان خودشان بازگو میکنم :

زمانی که دانش آموزان در درس ها موفق نبودند تصمیم گرفتم که با آن ها تکلیف کمتری بدهم . یعنی بجای سه صفحه مشق به آن ها یک صفحه مشق میدادم اما از آن ها میخواستم که دقت کنند و همان درس را خوب بخوانند و یاد بگیرند در عوض هر روز از آنها امتحان میگرفتم. تعدادی سوال برای انها آماده میکردم و روی تخته مینوشتم. برای اینکه بچه ها ازین که نمره کم میگیرند دلسرد نشوند و تمایل اونها به ادامه این روش از دست نره دوتا سوال اضافه به اونها میدادم تا سطح نمراتشون بالا باشه و انگیزه برای ادامه کار داشته باشند.

تجربه های معلمی-هر روز امتحان

بعد از گذشت چند ماه به نحوی شد که بچه ها همه درس ها رو خوب یاد گرفتن و در امتحانات ترمی که میدادند نمرات همه اونها عالی میشد و من در تمام ۹ ماه سال هر روز سعی میکردم از آنها امتحان بگیرم.