تجربه های معلمی(بدخط نویسی)

بازدید: 824 بازدید

تجربه های معلمی(بدخط نویسی)

تجربه های معلمی(بدخط نویسی)

تجربه ،معلم ورزش مدرسه ابتدایی

ایشان با ده سال سابقه و با داشتن مدرک ارشد تربیت بدنی دارای تجربیات ارزنده ای از مسائل حرکتی و رشدی دانش آموزان می باشند،که یکی از تجربیات و کارهای صورت گرفته را برای ما بیان نمودند:

>> در این مدرسه با تعدادی دانش آموز مواجه شدم که دچار فقر حرکتی بودند،که این موضوع از نوع انجام فعالیتها و حرکات ورزشی در آنان به چشم می خورد.همچنین معلمان  مربوطه نیز از بد خط نوشتن و نادرست گرفتن قلم در دست ،از این چند دانش آموز گله می کردند.

این مشکلات ممکن است ریشه در کودکی فرد داشته باشد.بعنوان مثال کودک در محیط بسته ای بوده و یا بنا به دلایل دیگری از لحاظ حرکتی رشد مناسبی نداشته است.لذا  برای درمان این دانش آموزان با یک سری بازیها و حرکات ورزشی مناسب در مدرسه و حتی در باشگاه ورزشی در طی یک دوره معینی این مشکلات را حل کردم و یا به حد اقل رساندم.>>

تجربه های معلمی(بدخط نویسی)

سایت تدریس ایران(teach98.ir)