کتاب مسابقات عربی ، قرآن و پیام های آسمانی نهم

کتاب مسابقات عربی ، قرآن و پیام های آسمانی نهم

کتاب مسابقات عربی ، قرآن و پیام های آسمانی نهم

 

این کتاب شامل کتاب‌های عربی، آموزش قرآن و پیام‌های آسمان نهم است.

در ابتدای کتاب عربی با طراحی ۱۵۰ تست و مباحث اسم، ضمیر، فعل، عدد، ساعت، روز و …. از کتاب‌های هفتم و ششم به طور کامل یاد آوری شده است و پاسخ تشریحی کامل همراه با نکات کلیدی و بسیار دقیق دارد.

سپس درس‌های کتاب نهم یک به یک ترجمه شده که هم ترجمه لغت به لغت دارد و هم ترجمه روان پس از هر درس، قواعد آن و سپس پرسش‌های مربوط به آن آمده است.

همه پرسش‌ها پاسخ تشریحی کامل و نکات کلیدی دقیق دارند.

در کتاب آموزش قرآن، پیام‌های قرآنی مربوط به هر درس و پرسش‌های چهارگزینه‌ای با پاسخ تشریحی کامل و نکات مهم در پاسخ‌ها، مطرح شده است.

در کتاب پیام‌های آسمان، در ابتدای هر درس، نکات مهم آن درس همراه با آیات و پیام آن‌ها و احادیث درس، آورده شده و سپس پرسش‌های کامل مربوط به درس، همراه با پاسخ تشریحی نکات کلیدی و مهم در پاسخ‌ها بیان شده است.

این مجموعه بیش از ۱۰۰۰ تست و ۲۰۰ نکته کلیدی دارد و پرسش‌های سه سال گذشته آزمون تیزهوشان با پاسخ تشریحی کامل در آن گنجانده شده است.

خرید

کد تخفیف ۲۵ هزارتومانی (خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان)(اولین خرید)

REF7JNDSUZ0SK