کتاب بانگ نی

کتاب بانگ نی

کتاب بانگ نی

 

بانگ نی مقاله‌ای منظوم در قالب مثنوی از هوشنگ ابتهاج است که در کتابی به همین ‌نام منتشر شده‌است.

شروع سرایش شعر ۱۳۴۰ است و به تدریج در دهه‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ سروده و در طول چند دهه تکمیل شده‌است.

بخش‌هایی از آن توسط شاعر و به مناسبت‌های مختلف منتشر شده بود.

مثنوی بانگ نی چنین آغاز می‌شود:

باز بانگی از نیستان می‌رسدغم به دادِ غم‌پرستان می‌رسد
بشنوید این شرح هجران، بشنویدبا نیِ نالنده همدستان شوید
بی‌شما این نای نالان بی‌نواستاین نواها از نفس‌های شماست
آن نفس کآتش برانگیزد ز آبآن نفس کآتش از و آمد به تاب
آن نفس کز این شبِ نومیدواربرگشاید خنده خورشیدوار
آن نفس کز شوقِ شورانگیزِ ویبردمد از جانِ نی صدهای و هی…
نی مدد می‌خواهد از ما ای نفسهان به فریادِ دلِ تنگش برس
سال‌ها ناگفته ماند این شرح درددردمندی خوش نفس سر برنکرد…
خرید

کد تخفیف ۲۵ هزارتومانی (خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان)(اولین خرید)

REF7JNDSUZ0SK

 

مطالعه بیشتر