کتاب اکومفاهیم فارسی هفتم کاگو

بازدید: 325 بازدید

کتاب اکومفاهیم فارسی هفتم کاگو

کتاب اکومفاهیم فارسی هفتم کاگو

 

اهداف اصلی طراحی و تألیف کتاب اکو مفاهیم به شرح زیر است:

۱- تعمیق آموخته‌های دانش آموزان در ارتباط با مطالب کتاب و برنامه درسی.

۲ – توسعه و غنی سازی آموزش برای مخاطبان گوناگون.

۳- استحکام و استمرار بخشیدن به فرآیند یادگیری دانش آموزان.

۴ – فراهم ساختن فرصت و زمینه‌ای برای مرور مطالب کلاسی معل

۵ – جذابیت بخشی به فرآیند یادگیری مفاهیم درسی

خرید

کد تخفیف ۲۵ هزارتومانی (خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان)(اولین خرید)

REF7JNDSUZ0SK