نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت و روان-آزمون دوم

بازدید: 791 بازدید

سوالات ضمن خدمت بهداشت روان-فرهنگیان

 

نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت و روان-آزمون دوم

 

 

برای ایجاد معیار درست در بچه ها چه اقداماتی لازم است؟

 

همه موارد

 

اینکه افراد احساس ناتوانی نسبت به شرایط عمومی خود داشته باشند و بیشتر در تلاش برای حذف دیگری باشند بیانگر کدام یک از علل حسادت می باشد؟

 

ضعف درونی

 

کدام یک از ویژگی های زیر مربوط به افراد مغرور و متکبر نمی باشد؟

 

اعتقاد به مساوات دارند

 

یکی از حالات اسفناک در علل شناسی پرخاشگری کودکان چه می باشد؟

 

پرخاشگری را ناشی از مشکلات عصب شناختی بدانیم

 

مشکلات عاطفی مربوط به خودکشی ناشی از چه عاملی است؟

 

همه موارد

 

جاه طلبی و خودخواهی نسبت به دیگران مربوط به کدام مشکل روانشناختی در نوجوانان می باشد؟

 

تکبر و غرور

 

نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت و روان-آزمون دوم

 

وقتی تلاش می کنیم تا خود ارزیابی و برنامه داشته باشیم تا متوقف نشویم به چه معناست؟

 

به عاملیت رسیدن

 

کدام گزینه جزو علائم ترس نمی باشد؟

 

انتقاد

 

در راهکارهای مربوط به حذف حسادت اینکه کار انجام شده است اشاره به کدام مقوله دارد؟

 

موفقیت ها

 

کدام جمله صحیح است؟

 

وقتی حسادت را ضد ارزش نماییم بچه ها با آرامش بیشتر به رشد و تعالی خود ادامه می دهند

 

نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت و روان-آزمون دوم

 

کسانی که سعی می کنند بی نقص بودن خود را با ایراد گرفتن از دیگران نشان دهند

 

در محیط مدرسه دنبال سلطه گری هستند چگونه افرادی هستند؟

 

مغرور و متکبر

 

کدام یک از گزینه های زیر از راهکارهای مربوط به درمان تنبلی نوجوانان می باشد؟

 

همه موارد

 

کدام یک از گزینه های زیر از هنرهای کارکنان مدارس در ایجاد بهداشت روان و معیار درست در بچه ها نمی باشد؟

 

رهبری

 

واکنش روانشناختی ناگهانی نسبت به مسائلی که با آن روبه رو می شویم و منبع آن برای همه ما مشخص است چه می باشد؟

 

ترس

 

کدام یک جزو دلایل خودکشی می باشد؟

 

همه موارد

 

کدام یک از گزینه های زیر مربوط به گفتمان های اثرگذار در کاهش خودکشی نمی باشد؟

 

همدلی

 

در افسردگی آیتم بسیار مهم که منتج به خود کشی می شود چیست ؟

 

بی هدفی

 

کدام یک از گزینه های زیر از علائم تکبر در نوجوانان می باشد؟

 

همه موارد

 

نمونه سوالات آزمون دوم ضمن خدمت بهداشت و روان

 

نقش مدرسه در ایجاد تکبر و غرور در نوجوانان از چه طریقی است ؟

 

همه موارد

 

برون ریزی احساسات ناگهانی فرد در حل نا صحیح تعارضات درونی چیست؟

 

پرخاشگری

 

 

کدام گزینه از مولفه های نظاره گر خوب بودن نیست ؟

 

طرح داستان زندگی

 

کدام یک از گزینه های زیر جزو روش های درمان تنبلی در نوجوانان نمی باشد؟

 

کمک به شناخت خود

 

براساس کدام تکنیک می توانیم کمک کنیم تا بچه ها مثبت ها منفی ها را ببینند و اینکه کجا متوقف شده اند و چگونه باید حرکت نمایند؟

 

نوشتن داستان زندگی

 

نقش مدرسه در ایجاد تکبر و غرور در نوجوانان از چه طریقی است؟

 

همه موارد

 

کدام گزینه جزو راه کارهای غلبه بر ترس کودکان نمی باشد؟

 

برگزاری کلاس های تقویتی برای دروس سخت

 

کدام یک از گزینه های زیر جزو راه های برخورد با تکبر نوجوانان نمی باشد؟

 

تعیین اهداف کوتاه مدت

 

اینکه افراد تلاش می کنند تا جایگاه بهتری نسبت به دیگران پیدا کنند مربوط به کدام یک از علل حسادت است

 

مقام پرستی

 

در خصوص ارضای نیاز به الگو دانش آموزان در واقع ما از چه ویژگی خود بهره می بریم؟

 

اصالت

 

کدام گزینه از دلایل ایجاد تکبر و غرور است؟

 

همه موارد

 

کدام یک از علل زیر جزء علل روانشناختی ترس در کودکان نمی باشد؟

 

تمسخر دیگران

 

 

 

یکی از رفتارهای ناپسندی که بر مبنای تلاش برای حذف یا شکست دیگران است، چه می باشد؟

 

حسادت

 

در کدام یک از موارد زیر ایجاد مشکل شناخته شده است؟

 

ترس

 

کدام یک از گزینه های زیر از پیامدهای مربوط به واقعی بودن نمی باشد؟

 

کسب تجارب مفید

 

کدام گزینه جزو دلایل خودکشی نمی باشد؟

 

منطقی عمل کردن افراد

 

در زمینه حل مشکل تنبلی نوجوانان که مربوط به روش آموزشی در مدرسه می باشد، کدام راهکار موثرتر است؟

 

ایجاد کارهای مشارکتی

 

برای جلوگیری از سستی بچه ها در مدرسه چه باید کرد؟

 

کمک به بچه ها تا اهداف کوتاه مدت تعیین نمایند

 

بهترین کمکی که می توان برای عبور از مراحل مربوط به ایجاد ترس در کودکان کرد، چه می باشد؟

 

آشنا کردن آنها با وظایف رشدی

 

از راهکارهای مربوط به حذف حسادت زمینه ای که فرد دارد و می تواند او را جلو ببرد اشاره به چه دارد؟

 

ظرفیت ها

 

چند درصد بچه ها در دنیا دچار افسردگی می شوند؟

 

پنج تا ده درصد

 

نمونه سوالات بهداشت و روان-آزمون دوم

 

کدام جمله صحیح نمی باشد؟

 

دلیل تنبلی در مدرسه جذابیت زیاد دروس است

 

 

دلایل ایجاد تنبلی در نوجوانان چه می باشد؟

 

همه موارد

 

تنبلی که به دلیل وضعیت جسمانی است ناشی از چیست؟

 

اختلال در ترشح هورمون ها

 

اینکه افراد به خاطر پایین بودن تحمل و بردباری و خستگی زندگی، حذف خود را راحتی

 

تلقی می کنند، اشاره به کدام عامل زمینه ساز خودکشی دارد؟

 

غیرمنطقی عمل کردن

 

راهکارهای حذف حسادت بین بچه ها چه می باشد؟

 

همه موارد

 

کدام یک از گزینه های زیر مربوط به منابع ترس در مدرسه می باشد؟

 

همه موارد

 

اگر بچه ها را بدون شرط بپذیریم چه چیزی کنار می رود؟

 

مکانیسم های دفاعی

 

از راه های برخورد با تکبر نوجوانان ……… است.

 

همه موارد

 

خودارزیابی و برنامه داشته باشیم تا متوقف نشویم به چه معناست؟

 

به عاملیت رسیدن

 

کدام یک از موارد زیر از علل حسادت می باشد؟

 

همه موارد

 

چه عاملی دروازه ورود به ناخودآگاه و دنیای احساسات و عواطف افراد است؟

 

رابطه حسنه

 

نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت و روان آزمون دوم

 

کدام جمله صحیح می باشد؟

 

در ترس ما منبع شناخته شده داریم ولی در اضطراب منبع ناشناخته است

 

کدام یک از رفتارهای زیر در روابط درون خانوادگی موجب ترس کودکان می شود؟

 

رفتارهای تهاجمی و تهدید آمیز

 

وقتی می خواهیم جایگاه خود را نسبت به دیگران تثبیت کنیم درگیر چه مساله ای هستیم؟

 

تکبر

 

کدام جمله صحیح نمی باشد؟

 

افراد پرخاشگر همیشه سعی در رعایت حقوق دیگران دارند

 

برای تصحیح روش آموزش در راستای حل مشکل تنبلی راهکار چیست؟

 

همه موارد

 

کدام یک از موارد زیر از علل حسادت نمی باشد؟

 

افسردگی

 

از دلایل ایجاد تکبر و غرور کدام یک می باشد؟

 

ضعف ارزش های اخلاقی

 

کدام یک از موارد زیر جز درمان های پرخاشگری نمی باشد؟

 

حذف تکالیف دشوار

 

کاهلی و سستی و اهمال در انجام وظایف اشاره به کدام مشکل روانشناختی دارد؟

 

تنبلی

 

دلایل ایجاد پرخاشگری در مدرسه چه می باشد؟

 

همه موارد

 

 

دانش آموزی که به دلیل مشکلات اقتصادی دست به خودکشی می زند با چه هدفی چنین اقدامی می نماید؟

 

بار مالی کمتری به خانواده اضافه می شود

 

کدام یک از گزینه های زیر جزو خدمات مشاوره ای اولیای مدرسه در ارتباط با بهداشت روان نمی باشد؟

 

کاربرد مکانیسم های دفاعی

 

در افسردگی آیتم بسیار مهم که منتج به خودکشی می شود چیست؟

 

بی هدفی

 

برای اینکه کمک نماییم نوجوانان از مشکل روانشناختی تنبلی عبور نمایند اول از همه چه باید ؟

 

تشخیص درست

 

مولفه های خودشکوفایی شامل چیست؟

 

همه موارد

 

تنبلی از نوع محدود یعنی……..

 

در یک زمینه خاص

 

عمل متفکرانه ای که برای حذف جسمانی و دنیوی خود انجام می شود، چه نام دارد؟

 

خودکشی

 

مشکلات عاطفی مربوط به خودکشی ناشی از چه عاملی است؟

 

همه موارد

 

در مسیر شدن قرار گرفتن یعنی

 

خودشکوفایی

 

راهکارهای جلوگیری از خودکشی چه می باشد؟

 

همه موارد

 

کدام یک از گزینه های زیر مربوط به ترس منتج از تکالیف رشدی کودکان است؟

 

همه موارد

 

کدام گزینه از مولفه های نظاره گر خوب بودن نیست؟

 

طرح داستان زندگی

 

نمونه سوالات دومین آزمون ضمن خدمت بهداشت و روان

 

کدام گزینه جز دلایل ایجاد پرخاشگری در مدرسه نمی باشد؟

 

محتوای درسی نامناسب

 

همخوانی به چه معناست؟

 

پذیرش بی قید و شرط

 

کدام جمله صحیح است؟

 

افراد خودمحور نگاهشان نسبت به جهان معطوف به خوداست.

 

از جمله ترس هایی که در کودکان معطوف به خودشان می باشد کدام یک است؟

 

تکالیف رشدی

 

در زمینه حسادت یکی از خطراتی که بچه ها را در سیستم آموزشی تهدید می کند چیست؟

 

هوش