نرم افزار آموزش کتاب تعاملی سیمرغ پنجم ابتدایی

نرم افزار آموزش کتاب تعاملی سیمرغ پنجم ابتدایی

نرم افزار آموزش کتاب تعاملی سیمرغ پنجم ابتدایی

 

این محصول با عنوان نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ، (کتاب تعاملی سیمرغ) ویژه مقطع ابتدایی می باشد.

نرم افزار سیمرغ داراي مجوز رسمي از سازمان آموزش و پرورش و كاملا مطابق با سرفصل هاي آموزشي و اهداف آموزش و پرورش مي باشد.

اين نرم افزار زير نظر گروهي از كارشناسان مجرب آموزش و پرورش به توليد رسيده است ومطابق با آخرين تغييرات كتاب هاي درسي مي باشد.

در این محصول، کلیه کتاب های پایه چهارم ابتدایی به صورت صفحه به صفحه آموزش داده می شود.

هم چنین در صفحات کتاب تمرین های تعاملی به منظور فهم بیشتر کتاب گنجانده شده است. هم چنین نرم افزار سیمرغ پایه چهارم، شامل بخش خودآزمایی است که نیاز به اینترنت ندارد و بعد از برگزاری آزمون، دانش آموز می تواند کارنامه آزمون و نمودار پیشرفت تحصیلی خود را مشاهده کند.

هم چنین، نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ بخش دیکته گو نیز دارد.

در بخشی جداگانه آموزش انگلیسی به شیوه جدید برای دانش آموزان مقطع ابتدایی طراحی شده است.

خرید

کد تخفیف ۲۵ هزارتومانی (خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان)(اولین خرید)

REF7JNDSUZ0SK