نرم افزار آموزش کتاب تعاملی سیمرغ ششم ابتدایی

نرم افزار آموزش کتاب تعاملی سیمرغ ششم ابتدایی

 

این محصول با عنوان نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ، (کتاب تعاملی سیمرغ) ویژه مقطع ابتدایی می باشد.

نرم افزار سیمرغ داراي مجوز رسمي از سازمان آموزش و پرورش و كاملا مطابق با سرفصل هاي آموزشي و اهداف آموزش و پرورش مي باشد.

اين نرم افزار زير نظر گروهي از كارشناسان مجرب آموزش و پرورش به توليد رسيده است ومطابق با آخرين تغييرات كتاب هاي درسي مي باشد. در این محصول، کلیه کتاب های پایه ششم ابتدایی به صورت صفحه به صفحه آموزش داده می شود.

هم چنین در صفحات کتاب تمرین های تعاملی به منظور فهم بیشتر کتاب گنجانده شده است.

هم چنین نرم افزار سیمرغ پایه ششم، شامل بخش خودآزمایی است که نیاز به اینترنت ندارد و بعد از برگزاری آزمون، دانش آموز می تواند کارنامه آزمون و نمودار پیشرفت تحصیلی خود را مشاهده کند.

هم چنین، نرم افزار کمک آموزشی سیمرغ بخش دیکته گو نیز دارد. در بخشی جداگانه آموزش انگلیسی به شیوه جدید برای دانش آموزان مقطع ابتدایی طراحی شده است.

 

خرید