معرفی رشته-فقه و مبانی حقوق اسلامی

معرفی رشته-فقه و مبانی حقوق اسلامی

teach98.ir

معرفی رشته-فقه و مبانی حقوق اسلامی

پس از انقلاب اسلامی و متناسب با تغییر نگرش ها و رفتارها قوانین متعددی دچار تغییر و تحول گردید حتی قانون اساسی . ریشه بسیاری از مبانی قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران فقه شیعه و قواعدی بود که ما آن را در چارچوب قواعد فقه می شناسیم.

مشخصات کلی ، برنامه و سرفصل دروس به شرح زیر است :

کارشناس فقه و حقوق اسلامی یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است

و هدف از تشکیل آن :

۱) تربیت اساتید مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در رشته های الهیات و حقوق از طریق دوره های کارشناسی ارشد و دکتری .
۲) تربیت محققان و پژوهشگران مورد نیاز مراکز علمی و تحقیقاتی از طریق دوره های کارشناسی ارشد و دکتری .
۳) تربیت کارشناسان مورد نیاز دستگاه قضایی کشور.
۴) تربیت کارشناسان توانا جهت خدمت در قسمتهای کارشناسی مراکز دولتی و غیره .

درسهای رشته

ردیفنام درسردیفنام درس
۱آئین دادرسی مدنی۲آئین دادرسی کیفری
۳ادبیات عرب ۱ صرف و نحو۴ادبیات عرب ۲ صرف و نحو
۵ادبیات عرب ۳ صرف و نحو کاربردی۶ادبیات عرب ۴ علوم بلاغت
۷اصول فقه ۱۸اصول فقه ۲
۹اصول فقه ۳۱۰اصول فقه ۴
۱۱اصول فقه ۵۱۲تاریخ تحلیلی اسلام ۱
۱۳تاریخ تحلیلی اسلام ۲۱۴تاریخ فقه و فقهاء
۱۵تفسیر قرآن ۱۱۶تفسیر قرآن ۲
۱۷حقوق اساسی۱۸حقوق بین الملل خصوصی
۱۹حقوق بین الملل عمومی۲۰حقوق تجارت ۱
۲۱حقوق تجارت ۲۲۲حقوق تطبیقی
۲۳حقوق جزای اختصاصی ۱۲۴حقوق جزای اختصاصی ۲
۲۵حقوق جزای عمومی۲۶حقوق مدنی ۱
۲۷حقوق مدنی ۲۲۸حقوق مدنی ۳
۲۹حقوق کار۳۰درایه الحدیث
۳۱زبان تخصصی ۱۳۲زبان تخصصی ۲
۳۳زبان تخصصی ۳۳۴زبان تخصصی ۴
۳۵علوم قرآن۳۶فقه ۱
۳۷فقه ۲۳۸فقه ۳
۳۹فقه ۴۴۰فقه ۵
۴۱فقه ۶۴۲فقه ۷
۴۳فقه ۸۴۴فقه ۹
۴۵فقه تطبیقی۴۶فلسفه اسلامی ۱
۴۷فلسفه اسلامی ۲۴۸مقدمه علم حقوق
۴۹منطق ۱۵۰منطق ۲
۵۱کلام ۱۵۲کلام ۲
۵۳کلام ۳  

صنعت و بازار کار

 

دانشجویان طی دوره کارشناسی علاوه بر آشنایی با مباحث بنیادی و اساسی در زمینه های مختلف علوم اسلامی ، بطور نسبی درباره حقوق اسلامی و عرفی به کسب دانش و تخصص می پردازند بگونه ای که در پایان این دوره زمینه لازم برای ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری فقه و حقوق خصوصی و فقه و حقوق جزا در مدرسه عالی و سایر رشته های مرتبط در دیگر مراکز آموزش عالی بمنظور ادامه تحصیلات و پژوهشهای تخصصی و اجتهادی فراهم می شود و خواهند توانست در جهت تحقق اهداف مذکور در این برنامه و پیشبرد فرهنگ جامعه نقش موثری را ایفاء نمایند .