معرفی رشته-فقه و مبانی حقوق اسلامی

بازدید: 1176 بازدید
معرفی رشته-فقه و مبانی حقوق اسلامی
teach98.ir

معرفی رشته-فقه و مبانی حقوق اسلامی

پس از انقلاب اسلامی و متناسب با تغییر نگرش ها و رفتارها قوانین متعددی دچار تغییر و تحول گردید حتی قانون اساسی . ریشه بسیاری از مبانی قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران فقه شیعه و قواعدی بود که ما آن را در چارچوب قواعد فقه می شناسیم.

مشخصات کلی ، برنامه و سرفصل دروس به شرح زیر است :

کارشناس فقه و حقوق اسلامی یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است

و هدف از تشکیل آن :

۱) تربیت اساتید مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در رشته های الهیات و حقوق از طریق دوره های کارشناسی ارشد و دکتری .
۲) تربیت محققان و پژوهشگران مورد نیاز مراکز علمی و تحقیقاتی از طریق دوره های کارشناسی ارشد و دکتری .
۳) تربیت کارشناسان مورد نیاز دستگاه قضایی کشور.
۴) تربیت کارشناسان توانا جهت خدمت در قسمتهای کارشناسی مراکز دولتی و غیره .

درسهای رشته

ردیف نام درس ردیف نام درس
۱ آئین دادرسی مدنی ۲ آئین دادرسی کیفری
۳ ادبیات عرب ۱ صرف و نحو ۴ ادبیات عرب ۲ صرف و نحو
۵ ادبیات عرب ۳ صرف و نحو کاربردی ۶ ادبیات عرب ۴ علوم بلاغت
۷ اصول فقه ۱ ۸ اصول فقه ۲
۹ اصول فقه ۳ ۱۰ اصول فقه ۴
۱۱ اصول فقه ۵ ۱۲ تاریخ تحلیلی اسلام ۱
۱۳ تاریخ تحلیلی اسلام ۲ ۱۴ تاریخ فقه و فقهاء
۱۵ تفسیر قرآن ۱ ۱۶ تفسیر قرآن ۲
۱۷ حقوق اساسی ۱۸ حقوق بین الملل خصوصی
۱۹ حقوق بین الملل عمومی ۲۰ حقوق تجارت ۱
۲۱ حقوق تجارت ۲ ۲۲ حقوق تطبیقی
۲۳ حقوق جزای اختصاصی ۱ ۲۴ حقوق جزای اختصاصی ۲
۲۵ حقوق جزای عمومی ۲۶ حقوق مدنی ۱
۲۷ حقوق مدنی ۲ ۲۸ حقوق مدنی ۳
۲۹ حقوق کار ۳۰ درایه الحدیث
۳۱ زبان تخصصی ۱ ۳۲ زبان تخصصی ۲
۳۳ زبان تخصصی ۳ ۳۴ زبان تخصصی ۴
۳۵ علوم قرآن ۳۶ فقه ۱
۳۷ فقه ۲ ۳۸ فقه ۳
۳۹ فقه ۴ ۴۰ فقه ۵
۴۱ فقه ۶ ۴۲ فقه ۷
۴۳ فقه ۸ ۴۴ فقه ۹
۴۵ فقه تطبیقی ۴۶ فلسفه اسلامی ۱
۴۷ فلسفه اسلامی ۲ ۴۸ مقدمه علم حقوق
۴۹ منطق ۱ ۵۰ منطق ۲
۵۱ کلام ۱ ۵۲ کلام ۲
۵۳ کلام ۳    

صنعت و بازار کار

 

دانشجویان طی دوره کارشناسی علاوه بر آشنایی با مباحث بنیادی و اساسی در زمینه های مختلف علوم اسلامی ، بطور نسبی درباره حقوق اسلامی و عرفی به کسب دانش و تخصص می پردازند بگونه ای که در پایان این دوره زمینه لازم برای ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری فقه و حقوق خصوصی و فقه و حقوق جزا در مدرسه عالی و سایر رشته های مرتبط در دیگر مراکز آموزش عالی بمنظور ادامه تحصیلات و پژوهشهای تخصصی و اجتهادی فراهم می شود و خواهند توانست در جهت تحقق اهداف مذکور در این برنامه و پیشبرد فرهنگ جامعه نقش موثری را ایفاء نمایند .