معرفی رشته-فقه و مبانی حقوق اسلامی

معرفی رشته-فقه و مبانی حقوق اسلامی

teach98.ir

معرفی رشته-فقه و مبانی حقوق اسلامی

پس از انقلاب اسلامی و متناسب با تغییر نگرش ها و رفتارها قوانین متعددی دچار تغییر و تحول گردید حتی قانون اساسی . ریشه بسیاری از مبانی قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران فقه شیعه و قواعدی بود که ما آن را در چارچوب قواعد فقه می شناسیم.

مشخصات کلی ، برنامه و سرفصل دروس به شرح زیر است :

کارشناس فقه و حقوق اسلامی یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است

و هدف از تشکیل آن :

1) تربیت اساتید مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در رشته های الهیات و حقوق از طریق دوره های کارشناسی ارشد و دکتری .
2) تربیت محققان و پژوهشگران مورد نیاز مراکز علمی و تحقیقاتی از طریق دوره های کارشناسی ارشد و دکتری .
3) تربیت کارشناسان مورد نیاز دستگاه قضایی کشور.
4) تربیت کارشناسان توانا جهت خدمت در قسمتهای کارشناسی مراکز دولتی و غیره .

درسهای رشته

ردیف نام درس ردیف نام درس
1 آئین دادرسی مدنی 2 آئین دادرسی کیفری
3 ادبیات عرب 1 صرف و نحو 4 ادبیات عرب 2 صرف و نحو
5 ادبیات عرب 3 صرف و نحو کاربردی 6 ادبیات عرب 4 علوم بلاغت
7 اصول فقه 1 8 اصول فقه 2
9 اصول فقه 3 10 اصول فقه 4
11 اصول فقه 5 12 تاریخ تحلیلی اسلام 1
13 تاریخ تحلیلی اسلام 2 14 تاریخ فقه و فقهاء
15 تفسیر قرآن 1 16 تفسیر قرآن 2
17 حقوق اساسی 18 حقوق بین الملل خصوصی
19 حقوق بین الملل عمومی 20 حقوق تجارت 1
21 حقوق تجارت 2 22 حقوق تطبیقی
23 حقوق جزای اختصاصی 1 24 حقوق جزای اختصاصی 2
25 حقوق جزای عمومی 26 حقوق مدنی 1
27 حقوق مدنی 2 28 حقوق مدنی 3
29 حقوق کار 30 درایه الحدیث
31 زبان تخصصی 1 32 زبان تخصصی 2
33 زبان تخصصی 3 34 زبان تخصصی 4
35 علوم قرآن 36 فقه 1
37 فقه 2 38 فقه 3
39 فقه 4 40 فقه 5
41 فقه 6 42 فقه 7
43 فقه 8 44 فقه 9
45 فقه تطبیقی 46 فلسفه اسلامی 1
47 فلسفه اسلامی 2 48 مقدمه علم حقوق
49 منطق 1 50 منطق 2
51 کلام 1 52 کلام 2
53 کلام 3    

صنعت و بازار کار

 

دانشجویان طی دوره کارشناسی علاوه بر آشنایی با مباحث بنیادی و اساسی در زمینه های مختلف علوم اسلامی ، بطور نسبی درباره حقوق اسلامی و عرفی به کسب دانش و تخصص می پردازند بگونه ای که در پایان این دوره زمینه لازم برای ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری فقه و حقوق خصوصی و فقه و حقوق جزا در مدرسه عالی و سایر رشته های مرتبط در دیگر مراکز آموزش عالی بمنظور ادامه تحصیلات و پژوهشهای تخصصی و اجتهادی فراهم می شود و خواهند توانست در جهت تحقق اهداف مذکور در این برنامه و پیشبرد فرهنگ جامعه نقش موثری را ایفاء نمایند .