سوالات کنکور سراسری تجربی ۹۵-۸۸

بازدید: 1123 بازدید

 

 

سوالات و پاسخنامه ی کنکور سراسری رشته ی تجربی ۹۵-۸۸

 

 

به صورت تخصصی و پاسخ های کلیدی دروس
کنکور سراسری تجربی

برای دانش اموزان در کنکور تجربی مهمترین موضوع اینست که به دقت سوال های کنکور تجربی در سال های قبل را مطالعه کنند چون در کنکور های هر سال زیاد دیده شده است که سوالات مشابه به کنکور قبلی در کنکور جدید بدون هیچ تغییری بیاید

پس کنکور های سال های قبل باید به دقت مطالعه شود

سوال کنکور ۹۶

سوالات و پاسخ های کنکور سراسری ریاضی۹۵-۸۸

سوالات و پاسخ های کنکور سراسری انسانی۹۵-۸۸

پسورد فایل:teach98.ir