تحلیل کلی شیمی رشته ریاضی کنکور ۹۶

بازدید: 1563 بازدید
تحلیل تست های درس شیمی کنکور ۹۶ برای بچه های تجربی
teach98.ir

تحلیل کلی شیمی رشته ریاضی کنکور ۹۶

 

به نظر اینجانب سوالات امسال به میزان قابل توجهی اسون بود . و مواردی که مشهود است عبارتند از.

سوالات شمارشی خیلی کمتر از سال قبل است فقط ۴ تست.

بودجه بندی کتابها مثل سال قبل نیست ۱۴ سوال ازشیمی ۲ که تقریبا همه اسون هستند شیمی سوم ۸تست و در نهایت

فقط یک تست از استوکیومتری و۳ تست از ترمو(تست ۲۱۸ با اینکه وسط سوالات سومه اما مربوط به سینتیک است)که

عجیب است شیمی پیش۳ تست از سینتیک و ۴ تست از اسید و باز که تا حدودی با بعضی از ازمون های قبلی مطابقت

داشت.

سوالات ترکیبی از فصول مختلف کتاب داده نشده است .

تعداد مسائل ۱۲ مورد یعنی حدود ۳۴ درصد که نسبت به سال ۹۵ کمتر شده .

تستهای نموداری ۲ مورد بود و نسبت به سال قبل اسونتر

در کل به نظرم دانش اموزان اماده باید در زمان مورد نظر باید ۸۰ درصد زده اند و امسال تعداد ۱۰۰ درصدی ها زیاد

خواهد بود

 

تحلیل کلی شیمی رشته ریاضی کنکور 96
teach98.ir

بخش دوم

تحلیل کلی شیمی رشته ریاضی کنکور 96
teach98.ir

[stextbox id=’download’ direction=’rtl’]تحلیل تست های درس ریاضی کنکور ۹۶ برای بچه های تجربی[/stextbox]