چرا وقتی هواپیما در ارتفاع پایین حرکت میکنه ، شیشه ها میلرزن؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

دلیلش چیه

0
ناشناس 2 هفته 0 پاسخ ها 20 بازدیدها 1

ارسال یک پاسخ