در محل زندگی شما چه امکانات عمومی وجود دارد؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

فعالیت صفحه ۹ مطالعات چهارم دبستان

در حال پیشرفت 0
ناشناس 2 ماه 1 پاسخ 18 بازدیدها 0

پاسخ ( 1 )

 1. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  پارک
  سوپر مارکت
  کتابخانه
  کتاب فروشی

ارسال یک پاسخ