جمله ی خبری چه جمله ای است؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

فارسی ششم

در حال پیشرفت 0
ناشناس 3 هفته 2 پاسخ ها 18 بازدیدها 1

پاسخ ها ( 2 )

 1. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  جمله است که یک خبر را بیان میکند مثال/ امروز هوا ابری است

 2. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  جمله ای است که خبری را به ما می دهد
  مثل : امروز هوا سرد است

ارسال یک پاسخ