برای قبولی در امتحان ترم اول ، چطور باید درس خواند؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

چگونه

در حال پیشرفت 0
admin 5 ماه 1 پاسخ 39 بازدیدها مدیر 1

پاسخ ( 1 )

 1. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  مفهومی درس بخوانیم
  یک دور روزنامه وار
  دور دوم مفهومی

ارسال یک پاسخ