×
خرید
مقاله نظریه های آموزش
۳,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای محیط زیست در کتاب های پایه چهارم ابتدایی

خرید
پاورپونیت تدریس دریا نعمت خداوندی-ششم ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس دوم علوم پایه سوم-طبقه بندی خوراکی ها

خرید
پاورپوینت درس نشان ارزشمندی-دینی پایه هشتم
۱,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس نشان ارزشمندی-دینی پایه هشتم

خرید
پاور پوینت راه نیک بختی-فارسی تکمیلی هشتم
۱,۰۰۰ تومان

پاور پوینت راه نیک بختی-فارسی تکمیلی هشتم

خرید
مقاله نظریه های آموزش
۸,۰۰۰ تومان

مقاله چگونه میتوان مشکل اضطراب جدایی دانش اموز را برطرف کرد

خرید
مقاله نظریه های آموزش
۸,۰۰۰ تومان

مقاله تأثیر دین و باورهای دینی در سلامت روانی فرد و جامعه

خرید
خرید کتاب اصول و مبانی هنرهای تجسمی زبان,بیان,تمرین
۲۵,۰۰۰ تومان

خرید کتاب اصول و مبانی هنرهای تجسمی زبان,بیان,تمرین

خرید
نرم افزار آموزشی درس حرکت بدن-پنجم ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

نرم افزار آموزشی درس حرکت بدن-پنجم ابتدایی

خرید
پروژه تولید محتوا با قابلیت شخصی سازی-پنجم دبستان
۱۰,۰۰۰ تومان

پروژه تولید محتوا با قابلیت شخصی سازی-پنجم دبستان

خرید
مقاله نظریه های آموزش
۶,۰۰۰ تومان

رابطه سبک‌های دلبستگی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان سنندج

خرید
مقاله نظریه های آموزش
۵,۰۰۰ تومان

مقاله در مورد داعش و تفکرات آن

خرید
برنامه درسی چند پایه-اول تا سوم و چهارم تا ششم
۸۰۰ تومان – ۱,۰۰۰ تومان

برنامه درسی چند پایه-اول تا سوم و چهارم تا ششم

خرید
طراحی واحد یادگیری-آموزش حجم پایه ششم
۵,۰۰۰ تومان

طراحی واحد یادگیری-آموزش حجم پایه ششم

خرید
پاورپونیت تدریس دریا نعمت خداوندی-ششم ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس ستایش-ششم ابتدایی

خرید
طرح درس تربیت بدنی دوره اول ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

طرح درس محیط دایره-ریاضی پنجم ابتدایی

خرید
نمونه سوال علوم تجربی چهارم ابتدایی-آبان ماه
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال فارسی سوم ابتدایی-اردیبهشت ماه

خرید
نمونه سوال علوم تجربی چهارم ابتدایی-آبان ماه
۳,۰۰۰ تومان

نمونه سوال علوم ششم ابتدایی-دی ماه

خرید
نمونه سوال علوم تجربی چهارم ابتدایی-آبان ماه
۳,۰۰۰ تومان

نمونه سوال قرآن ششم ابتدایی-دی ماه

خرید
نمونه سوال علوم تجربی چهارم ابتدایی-آبان ماه
۳,۰۰۰ تومان

نمونه سوال مطالعات ششم ابتدایی-دی ماه

خرید
نمونه سوال علوم تجربی چهارم ابتدایی-آبان ماه
۳,۰۰۰ تومان

نمونه سوال هدیه ششم ابتدایی-دی ماه

خرید
نمونه سوال علوم تجربی چهارم ابتدایی-آبان ماه
۳,۰۰۰ تومان

نمونه سوال فارسی ششم ابتدایی-دی ماه

0