×
به زودی
سوالات ضمن خدمت جدید محور مهارت های فردی و اجتماعی
به زودی

سوالات ضمن خدمت جدید محور مهارت های فردی و اجتماعی

خرید
سیستم اطلاع رسانی HIS
۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس مهاجرت-مطالعات پنجم ابتدایی

خرید
سیستم اطلاع رسانی HIS
۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس بهداشت-نیاز سنجی

خرید
سیستم اطلاع رسانی HIS
۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آموزش و پرورش تطبیقی انگلستان

خرید
طرح درس کامل اُ استثنا-اول ابتدایی
۲۰,۰۰۰ تومان

طرح درس سالانه جامع کلاس ششم ابتدایی

خرید
طرح درس کامل اُ استثنا-اول ابتدایی
۲۰,۰۰۰ تومان

طرح درس سالانه جامع کلاس پنجم ابتدایی

خرید
طرح درس کامل اُ استثنا-اول ابتدایی
۲۰,۰۰۰ تومان

طرح درس سالانه جامع فارسی چهارم ابتدایی

خرید
طرح درس کامل اُ استثنا-اول ابتدایی
۲۰,۰۰۰ تومان

طرح درس سالانه جامع کلاس سوم ابتدایی

خرید
پروژه تولید محتوا با قابلیت شخصی سازی-ششم دبستان
۱۰,۰۰۰ تومان

پروژه تولید محتوا با قابلیت شخصی سازی-ششم دبستان

خرید
نرم افزار آموزشی درس ورزش و نیرو1و2-ششم ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

نرم افزار آموزشی درس ورزش و نیرو۱و۲-ششم ابتدایی

دانلود
چک لیست های جدید ششم ابتدایی-بهمن ماه
رایگان

چک لیست های جدید ششم ابتدایی-آذر ماه

خرید
نمونه سوالات مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی-اسفند ماه
۷۰۰ تومان

آزمون مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی-سه فصل اول

خرید
نمونه سوالات مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی-اسفند ماه
۷۰۰ تومان

آزمون مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی-فصل اول

خرید
نمونه سوالات مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی-اسفند ماه
۷۰۰ تومان

آزمون ریاضی ششم ابتدایی-نوبت اول

خرید
آموزش فصل سوم ریاضی دوم ابتدایی
۵,۰۰۰ تومان

آموزش فصل سوم ریاضی دوم ابتدایی

خرید
نمونه سوالات مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی-اسفند ماه
۷۰۰ تومان – ۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال هدیه های آسمان ششم ابتدایی-نوبت اول

خرید
۲,۰۰۰ تومان

فعالیت املایی پایه اول دبستان

خرید
۱,۰۰۰ تومان

روان خوانی نشانه ش ن ی-فارسی اول ابتدایی

خرید
۱,۰۰۰ تومان

جزوه فارسی تکمیلی نهم-درس ۱ تا ۶ نوبت اول

به زودی
سوالات جدید ضمن خدمت مدرسه آماده
به زودی

سوالات جدید ضمن خدمت مدرسه آماده

خرید
طرح درس کامل اُ استثنا-اول ابتدایی
۲,۵۰۰ تومان

طرح درس کامل اِ  -ِ ﻪ ه اول ابتدایی

0