×
خرید
پاورپوینت درس کوچ پرستو ها-چهارم ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آموزش محیط مربع و مستطیل-سوم ابتدایی

خرید
پاورپوینت درس کوچ پرستو ها-چهارم ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت رنگ دانه های معدنی-شیمی و تکنولوژی رنگ

خرید
آزمون مداد کاغذی نوبت اول علوم تجربی-چهارم ابتدایی
۵۰۰ تومان

آزمون مداد کاغذی فصل اول ریاضی-ششم ابتدایی

خرید
آزمون مداد کاغذی نوبت اول علوم تجربی-چهارم ابتدایی
۵۰۰ تومان

آزمون مداد کاغذی فصل اول مطالعات اجتماعی-ششم ابتدایی

خرید
مقاله نظریه های آموزش
۳,۰۰۰ تومان

تحلیل محتوای محیط زیست در کتاب های پایه چهارم ابتدایی

خرید
پاورپوینت درس کوچ پرستو ها-چهارم ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس دوم علوم پایه سوم-طبقه بندی خوراکی ها

خرید
پاورپوینت درس نشان ارزشمندی-دینی پایه هشتم
۱,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس نشان ارزشمندی-دینی پایه هشتم

خرید
پاور پوینت راه نیک بختی-فارسی تکمیلی هشتم
۱,۰۰۰ تومان

پاور پوینت راه نیک بختی-فارسی تکمیلی هشتم

خرید
مقاله نظریه های آموزش
۸,۰۰۰ تومان

مقاله چگونه میتوان مشکل اضطراب جدایی دانش اموز را برطرف کرد

خرید
مقاله نظریه های آموزش
۸,۰۰۰ تومان

مقاله تأثیر دین و باورهای دینی در سلامت روانی فرد و جامعه

خرید
خرید کتاب اصول و مبانی هنرهای تجسمی زبان,بیان,تمرین
۲۵,۰۰۰ تومان

خرید کتاب اصول و مبانی هنرهای تجسمی زبان,بیان,تمرین

خرید
نرم افزار آموزشی درس حرکت بدن-پنجم ابتدایی
۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان

نرم افزار آموزشی درس حرکت بدن-پنجم ابتدایی

خرید
پروژه تولید محتوا با قابلیت شخصی سازی-پنجم دبستان
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان

پروژه تولید محتوا با قابلیت شخصی سازی-پنجم دبستان

خرید
مقاله نظریه های آموزش
۶,۰۰۰ تومان

رابطه سبک‌های دلبستگی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان سنندج

خرید
مقاله نظریه های آموزش
۵,۰۰۰ تومان

مقاله در مورد داعش و تفکرات آن

خرید
برنامه درسی چند پایه-اول تا سوم و چهارم تا ششم
۸۰۰ تومان – ۱,۰۰۰ تومان

برنامه درسی چند پایه-اول تا سوم و چهارم تا ششم

خرید
طراحی واحد یادگیری-آموزش حجم پایه ششم
۵,۰۰۰ تومان

طراحی واحد یادگیری-آموزش حجم پایه ششم

خرید
پاورپوینت درس کوچ پرستو ها-چهارم ابتدایی
۳,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس ستایش-ششم ابتدایی

خرید
طرح درس کامل اُ استثنا-اول ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

طرح درس محیط دایره-ریاضی پنجم ابتدایی

خرید
آزمون مداد کاغذی نوبت اول علوم تجربی-چهارم ابتدایی
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال فارسی سوم ابتدایی-اردیبهشت ماه

خرید
آزمون مداد کاغذی نوبت اول علوم تجربی-چهارم ابتدایی
۳,۰۰۰ تومان

نمونه سوال علوم ششم ابتدایی-دی ماه

0