×
ادامه مطلب
بازخوردهای تشویقی ابتدایی
18 بهمن 1396

بازخوردهای تشویقی ابتدایی

ادامه مطلب
راه های بهبود اشتباهات املایی
17 بهمن 1396

راه های بهبود اشتباهات املایی

ادامه مطلب
تبدیل واحدهای خاص-پایه پنجم
15 بهمن 1396

تبدیل واحدهای خاص-پایه پنجم

ادامه مطلب
اهداف فارسی خوانداری و نوشتاری
18 آذر 1396

اهداف فارسی خوانداری و نوشتاری

ادامه مطلب
پاورپوینت دیدار دوست-هدیه های آسمان چهارم ابتدایی
18 آذر 1396

پاورپوینت دیدار دوست-هدیه های آسمان چهارم ابتدایی

ادامه مطلب
طرح درس انرژی الکتریکی-علوم چهارم دبستان
17 آذر 1396

طرح درس انرژی الکتریکی-علوم چهارم دبستان

ادامه مطلب
پاورپوینت دانه ای که نمی خواست بروید
17 آذر 1396

پاورپوینت دانه ای که نمی خواست بروید

ادامه مطلب
پاورپوینت نماز در کوهستان
16 آذر 1396

پاورپوینت نماز در کوهستان

ادامه مطلب
درس انرژی نیاز هر روز ما-علوم چهارم دبستان
16 آذر 1396

درس انرژی نیاز هر روز ما-علوم چهارم دبستان

ادامه مطلب
طرح درس زمین پویا-علوم ششم
6 آذر 1396

طرح درس زمین پویا-علوم ششم

ادامه مطلب
دفتر مدیریت فرآیندهای کلاس
27 آبان 1396

دفتر مدیریت فرآیندهای کلاس

ادامه مطلب
طرح درس زمین پویا-علوم ششم
19 آبان 1396

طرح درس زمین پویا-علوم ششم

ادامه مطلب
املای لاک پشتی
13 آبان 1396

املای لاک پشتی

ادامه مطلب
آزمون تلفیقی دوم دبستان
13 آبان 1396

آزمون تلفیقی دوم دبستان

ادامه مطلب
کاربرگ درست و نادرست
7 آبان 1396

کاربرگ درست و نادرست

ادامه مطلب
سناریوی آموزشی براساس الگوی پیش سازمان دهنده
7 آبان 1396

سناریوی آموزشی براساس الگوی پیش سازمان دهنده

ادامه مطلب
روش تدریس بخوان و بیندیش-فارسی دبستان
3 آبان 1396

روش تدریس بخوان و بیندیش-فارسی دبستان

ادامه مطلب
مفاهیم علوم ششم (اسیدها و بازها)
1 آبان 1396

مفاهیم علوم ششم (اسیدها و بازها)

ادامه مطلب
پاورپوینت آموزشی تقارن برای دانش آموزان
30 مهر 1396

پاورپوینت آموزشی تقارن برای دانش آموزان

ادامه مطلب
27 مهر 1396

راهکارهای شاداب کردن زنگ تفریح

ادامه مطلب
ابزارهای ارزشیابی توصیفی
25 مهر 1396

ابزارهای ارزشیابی توصیفی

0