×
ادامه مطلب
بازخوردهای تشویقی ابتدایی
۱۸ بهمن ۱۳۹۶

بازخوردهای تشویقی ابتدایی

ادامه مطلب
راه های بهبود اشتباهات املایی
۱۷ بهمن ۱۳۹۶

راه های بهبود اشتباهات املایی

ادامه مطلب
تبدیل واحدهای خاص-پایه پنجم
۱۵ بهمن ۱۳۹۶

تبدیل واحدهای خاص-پایه پنجم

ادامه مطلب
اهداف فارسی خوانداری و نوشتاری
۱۸ آذر ۱۳۹۶

اهداف فارسی خوانداری و نوشتاری

ادامه مطلب
پاورپوینت دیدار دوست-هدیه های آسمان چهارم ابتدایی
۱۸ آذر ۱۳۹۶

پاورپوینت دیدار دوست-هدیه های آسمان چهارم ابتدایی

ادامه مطلب
طرح درس انرژی الکتریکی-علوم چهارم دبستان
۱۷ آذر ۱۳۹۶

طرح درس انرژی الکتریکی-علوم چهارم دبستان

ادامه مطلب
پاورپوینت دانه ای که نمی خواست بروید
۱۷ آذر ۱۳۹۶

پاورپوینت دانه ای که نمی خواست بروید

ادامه مطلب
پاورپوینت نماز در کوهستان
۱۶ آذر ۱۳۹۶

پاورپوینت نماز در کوهستان

ادامه مطلب
درس انرژی نیاز هر روز ما-علوم چهارم دبستان
۱۶ آذر ۱۳۹۶

درس انرژی نیاز هر روز ما-علوم چهارم دبستان

ادامه مطلب
طرح درس زمین پویا-علوم ششم
۶ آذر ۱۳۹۶

طرح درس زمین پویا-علوم ششم

ادامه مطلب
دفتر مدیریت فرآیندهای کلاس
۲۷ آبان ۱۳۹۶

دفتر مدیریت فرآیندهای کلاس

ادامه مطلب
طرح درس زمین پویا-علوم ششم
۱۹ آبان ۱۳۹۶

طرح درس زمین پویا-علوم ششم

ادامه مطلب
املای لاک پشتی
۱۳ آبان ۱۳۹۶

املای لاک پشتی

ادامه مطلب
آزمون تلفیقی دوم دبستان
۱۳ آبان ۱۳۹۶

آزمون تلفیقی دوم دبستان

ادامه مطلب
کاربرگ درست و نادرست
۷ آبان ۱۳۹۶

کاربرگ درست و نادرست

ادامه مطلب
سناریوی آموزشی براساس الگوی پیش سازمان دهنده
۷ آبان ۱۳۹۶

سناریوی آموزشی براساس الگوی پیش سازمان دهنده

ادامه مطلب
روش تدریس بخوان و بیندیش-فارسی دبستان
۳ آبان ۱۳۹۶

روش تدریس بخوان و بیندیش-فارسی دبستان

ادامه مطلب
مفاهیم علوم ششم (اسیدها و بازها)
۱ آبان ۱۳۹۶

مفاهیم علوم ششم (اسیدها و بازها)

ادامه مطلب
پاورپوینت آموزشی تقارن برای دانش آموزان
۳۰ مهر ۱۳۹۶

پاورپوینت آموزشی تقارن برای دانش آموزان

ادامه مطلب
۲۷ مهر ۱۳۹۶

راهکارهای شاداب کردن زنگ تفریح

ادامه مطلب
ابزارهای ارزشیابی توصیفی
۲۵ مهر ۱۳۹۶

ابزارهای ارزشیابی توصیفی

0