یک امر به معروف و یک نهی از منکر مثال بزنین؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

1.
2.

در حال پیشرفت 0
admin 10 ماه 21 پاسخ ها 211 بازدیدها مدیر 2

پاسخ ها ( 21 )

 1. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  امربه معروف :خدا را یاد کردن.نهی از منکر:سیگار کشیدن

 2. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  امر به معروف
  نماز خواندن
  نهی از منکر
  دروغ گویی نکن

 3. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  دعوت کردن به کا ر خوب،و منع کردن از کار بد

  • لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

   گزارش
   انصراف

   امر به معروف مثل شخصی را به نماز خواندن دعوت کنیم _ نهی از منکر مثل به دوستمان بگوئیم قهر نکند

 4. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  امر به معروف ما یک نیازمند کمک کنیم اگر کسی داره کار بدی می کند ما جلوی آن را بگیریم نهی از منکر

 5. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  ۱_امر به معروف:یک فقیر در خیابان میبینم وبه او کمک میکنم۲_نهی از منکر:دوستم میخواهد کار بدی انجام دهد ولی من او را از انجام دادن آن کار باز میدارم

 6. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  نهی از منکر یعنی یک نفر را از کار نا پسند باز داریم، امر به معروف یعنی آنها را به کارهای درست هدایت کنیم.

 7. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  امربه معروف =قران خواندن
  نهی از منکر=غیبت کردن

 8. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  یعنی اگرمیخواهی یک کار خیر بکنی میتونی دوستت هم دعوت کنی کمکم کنه،نهی از منکر یعنی اگر کسی دزدی میکنه بهش تذکر بدی کارت درست نیست

 9. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  امر به معروف=وقتی قولی می دهیم به ان عمل کنیم-نهی از منکر=در کار دیگران دخالت نکنیم . پایان

 10. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  یکی نماز نخونه و به او بگوایم ک نماز بخون

  یکی در حال دزدی باشد و ب او بگواییم که این کار بد است .

 11. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  امر به معروف مثل شخصی را به نماز خواندن دعوت کنیم _ نهی از منکر مثل به دوستمان بگوئیم قهر نکند

 12. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  امر به معروف،شهر ما خانه ماست در حفظ و نگهداری آن بکوشیم .
  نهی از منکر،در کار دیگران کنجکاوی و جست و جو نکنیم.

 13. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  امره به معروف = نماز خاندن نهی از منکر= سیگار کشیدن

 14. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  امربه معروف .دعوت دیگران به خواندن نماز .نهی از منکر تجسس در کار دیگران و غیبت کردن

 15. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  امر به معروف مثل خوش رفتار و خوش قول باشیم

  نهی از منکر مثل در کار دیگران دخالت نکنیم تهمت نزنیم

 16. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  امر به معروف یعنی دیگران را به کار خوب دعوت کنیم مثل نماز خواندن کمک با نیازمندان

  نهی از منکر یعنی دیگران را از کار بد باز داریم مثل تهمت و غیبت کردن

 17. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  امر به معروف :به نماز نگو کار دارم به کار بگو وقت نماز است
  نهی از منکر:غیبت نکنید

 18. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  امر به معروف نشانه عشق انسان به مکتب نهی از منکر جامعه را از سقوط نجات می بخشد

 19. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  نهی از منکر:غیبت نکردن
  امر به معروف:احترام به والدین

 20. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  نهی از منکر:بازداشتن دیگران از کارهای زشت وناپسند
  امر به معروف:رعایت حجاب

ارسال یک پاسخ