گیاهان چگونه غذاسازی میکنند؟

گزارش
پرسش

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

گزارش
انصراف

پاسخ ها ( 16 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  از طریق فتوسنتز

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۹ ۱۲:۱۱:۵۳

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  از طریق فتوسنتز

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۹ ۱۲:۱۶:۳۱

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  غذای خودشان را از راه فتوسنتز به دست می اوردند

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۹ ۱۲:۲۱:۰۶

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  گیاهان‌با‌استفاده‌از‌‌انرژی‌خورشید‌غذا‌سازی‌میکنند‌که‌به
  این‌عمل‌ فتوسنتز‌می‌گویند

  -1
  ۱۴۰۰/۱۲/۹ ۱۲:۳۵:۰۵

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  برای این عمل روزنه های برگ کربن دی اکسید را از هوا میگیرند،ریشه ها نیز اب و مواد محلول در ان را از خاک گرفته و به وسیله‌ی اوندها به برگ میرسانند

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۹ ۱۳:۳۸:۲۰

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  روزنه های برگ کربن دی اکسید راازهوا می‌گیرند
  ریشه ها آب ومواد محلول در آن راازخاک می‌گیرند
  وبه وسیله آوند به برگ میرسانند

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۹ ۱۴:۳۷:۰۷

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  با کود هایی که بشان میدیم و آب

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۹ ۱۸:۱۲:۵۰

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  بااستفاده از انرژی خورشید,که فتوسنتز نام دارد
  و ریشه هم اب ومواد محلول را از خاک می گیرند که با آوند ها به برگ می رسانند

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۹ ۱۸:۱۳:۰۷

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  بااستفاده از انرژی خورشید,که فتوسنتز نام دارد
  و ریشه هم اب ومواد محلول را از خاک می گیرند که با آوند ها به برگ می رسانند

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ ۹:۰۰:۱۶

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  ۰

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ ۱۳:۰۳:۱۵

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  گیاهان برای غذا سازی فتوسنتز می‌کنند.
  فتوسنتز در برگ های یک گیاه صورت می‌گیرد.
  برگ ها دارای منافذ ریز و کوچکی به نام روزنه هستندو دی اکسید کربن می‌تواند از آنجا وارد گیاه شود .
  سلول های گیاهی حاوی ساختار های ریز به نام کلرو پلاست هستند.
  برای اینکه در برگ غذاسازی صورت بگیرد ۱.نور خورشید را جذب می‌کند. ۲.سلول های نگهبان روزنه دی اکسید کربن را توسط برگ جمع می کند.
  ریشه آب و محلول را جذب می‌کند از طریق آوند ها به طرف برگ می آورد.
  آوند ها مثل تونل می مانند.

  1
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ ۱۳:۰۳:۳۳

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  گیاهان برای غذا سازی فتوسنتز می‌کنند.
  فتوسنتز در برگ های یک گیاه صورت می‌گیرد.
  برگ ها دارای منافذ ریز و کوچکی به نام روزنه هستندو دی اکسید کربن می‌تواند از آنجا وارد گیاه شود .
  سلول های گیاهی حاوی ساختار های ریز به نام کلرو پلاست هستند.
  برای اینکه در برگ غذاسازی صورت بگیرد ۱.نور خورشید را جذب می‌کند. ۲.سلول های نگهبان روزنه دی اکسید کربن را توسط برگ جمع می کند.
  ریشه آب و محلول را جذب می‌کند از طریق آوند ها به طرف برگ می آورد.
  آوند ها مثل تونل می مانند.

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ ۱۹:۴۴:۴۱

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  نور خورشید آب خاک

  1
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۹:۰۹:۲۵

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  به وسیله نور خورشید ، دی اکسید کربن ، آب غذای خود را تأمین میکنند

 2. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  ۱=آنها انرژی نورانی خورشید را جذب می کنند
  ۲=از طریق سلول روزنه کربن دی اکسید را جذب می کنند
  ۳=وانها آب ومحلول موجود در خاک را از طریق ریشه می گیرند وبا اوند ها به برگ می رسانند.

  1
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۱۳:۳۳:۴۰

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  در برگ گیاهان روزنه هایی وجود دارد که مواد غذایی را به گیاهان میرساند

ارسال یک پاسخ