گیاهان چگونه غذاسازی میکنند؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف
در حال پیشرفت 0
ناشناس 3 ماه ۱۴۰۰/۱۲/۹ ۱۲:۰۳:۳۲ 16 پاسخ 70 بازدیدها 1

پاسخ ها ( ۱۶ )

 1. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  از طریق فتوسنتز

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۹ ۱۲:۱۱:۵۳

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  از طریق فتوسنتز

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۹ ۱۲:۱۶:۳۱

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  غذای خودشان را از راه فتوسنتز به دست می اوردند

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۹ ۱۲:۲۱:۰۶

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  گیاهان‌با‌استفاده‌از‌‌انرژی‌خورشید‌غذا‌سازی‌میکنند‌که‌به
  این‌عمل‌ فتوسنتز‌می‌گویند

  -1
  ۱۴۰۰/۱۲/۹ ۱۲:۳۵:۰۵

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  برای این عمل روزنه های برگ کربن دی اکسید را از هوا میگیرند،ریشه ها نیز اب و مواد محلول در ان را از خاک گرفته و به وسیله‌ی اوندها به برگ میرسانند

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۹ ۱۳:۳۸:۲۰

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  روزنه های برگ کربن دی اکسید راازهوا می‌گیرند
  ریشه ها آب ومواد محلول در آن راازخاک می‌گیرند
  وبه وسیله آوند به برگ میرسانند

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۹ ۱۴:۳۷:۰۷

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  با کود هایی که بشان میدیم و آب

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۹ ۱۸:۱۲:۵۰

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  بااستفاده از انرژی خورشید,که فتوسنتز نام دارد
  و ریشه هم اب ومواد محلول را از خاک می گیرند که با آوند ها به برگ می رسانند

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۹ ۱۸:۱۳:۰۷

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  بااستفاده از انرژی خورشید,که فتوسنتز نام دارد
  و ریشه هم اب ومواد محلول را از خاک می گیرند که با آوند ها به برگ می رسانند

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ ۹:۰۰:۱۶

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  ۰

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ ۱۳:۰۳:۱۵

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  گیاهان برای غذا سازی فتوسنتز می‌کنند.
  فتوسنتز در برگ های یک گیاه صورت می‌گیرد.
  برگ ها دارای منافذ ریز و کوچکی به نام روزنه هستندو دی اکسید کربن می‌تواند از آنجا وارد گیاه شود .
  سلول های گیاهی حاوی ساختار های ریز به نام کلرو پلاست هستند.
  برای اینکه در برگ غذاسازی صورت بگیرد ۱.نور خورشید را جذب می‌کند. ۲.سلول های نگهبان روزنه دی اکسید کربن را توسط برگ جمع می کند.
  ریشه آب و محلول را جذب می‌کند از طریق آوند ها به طرف برگ می آورد.
  آوند ها مثل تونل می مانند.

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ ۱۳:۰۳:۳۳

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  گیاهان برای غذا سازی فتوسنتز می‌کنند.
  فتوسنتز در برگ های یک گیاه صورت می‌گیرد.
  برگ ها دارای منافذ ریز و کوچکی به نام روزنه هستندو دی اکسید کربن می‌تواند از آنجا وارد گیاه شود .
  سلول های گیاهی حاوی ساختار های ریز به نام کلرو پلاست هستند.
  برای اینکه در برگ غذاسازی صورت بگیرد ۱.نور خورشید را جذب می‌کند. ۲.سلول های نگهبان روزنه دی اکسید کربن را توسط برگ جمع می کند.
  ریشه آب و محلول را جذب می‌کند از طریق آوند ها به طرف برگ می آورد.
  آوند ها مثل تونل می مانند.

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ ۱۹:۴۴:۴۱

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  نور خورشید آب خاک

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۹:۰۹:۲۵

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  به وسیله نور خورشید ، دی اکسید کربن ، آب غذای خود را تأمین میکنند

 2. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  ۱=آنها انرژی نورانی خورشید را جذب می کنند
  ۲=از طریق سلول روزنه کربن دی اکسید را جذب می کنند
  ۳=وانها آب ومحلول موجود در خاک را از طریق ریشه می گیرند وبا اوند ها به برگ می رسانند.

  0
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۱۳:۳۳:۴۰

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  در برگ گیاهان روزنه هایی وجود دارد که مواد غذایی را به گیاهان میرساند

ارسال یک پاسخ