کدام شهر ایران باستانیست؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

?

در حال پیشرفت 0
Ali20 3 هفته 2 پاسخ ها 34 بازدیدها 0

پاسخ ها ( ۲ )

 1. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  فکر میکنم یزد و اصفهان باشن

 2. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  شیراز

ارسال یک پاسخ

انتخاب