کاغذ پی اچ چه کاری انجام می دهد؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

.

در حال پیشرفت 0
, ناشناس 11 ماه 2 پاسخ ها 56 بازدیدها 1

پاسخ ها ( 2 )

 1. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  شناساگر اسید ها و باز هاست

 2. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  کاتالیزگر است و ph مواد را اندازه میگیرد

ارسال یک پاسخ