کاغذ طبیعی است یا مصنوعی؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

علوم ششم ابتدایی

در حال پیشرفت 0
ناشناس 4 ماه 1 پاسخ 37 بازدیدها 0

پاسخ ( 1 )

  1. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

    گزارش
    انصراف

    مصنوعی
    چون به دست انسان ساخته می شود

ارسال یک پاسخ