چه میوه هایی بازی هستن و چطور باید تشخیص داد؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

🙂

در حال پیشرفت 0
ارمین 2 ماه 1 پاسخ 57 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

    گزارش
    انصراف

    بازی مزه تلخ دارن و اسیدی مزه ترس
    نحوه ی تشخیص برای اسید و باز.البته اگه قوی باشن با مزه کردن تشخیص نمیدیم

ارسال یک پاسخ

انتخاب