چه مواد غذایی برای سندروم روده تحریک پذیر مفیدند؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

چه مواد غذایی مفیدند و چه چیزهایی مضر؟؟!

0
ناشناس 2 ماه 0 پاسخ ها 71 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ

انتخاب