چه ارتباطی بین تولی و تبری و امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

ششم ابتدایی-هدیه

در حال پیشرفت 0
admin 3 ماه 18 پاسخ ها 307 بازدیدها مدیر 1

پاسخ ها ( 18 )

 1. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  ما با امر به معروف و تولی میتوانیم به کار های خدا را عمل کنیم و با نهی از منکر و تبری به کار های خدا عمل نمیکنیم

  • لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

   گزارش
   انصراف

   ما با توجه به امر تولی،و تبری باید خود و دیگران را به کارهای،خوب دعوت کنیم واز،کاراهای،زشت و ناپسند نهی،و منع کنیم

 2. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  تولی یعنی دوستی با دوستان خدا امر به معروف یعنی دعوت کردن به کار خوب این دو تا به هم ربط دارند تبرا یعنی چه دشمنی با دشمنان خدا و نهی از منکر یعنی باز داری از کارهای بد باز داشتن

 3. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  تولی=دوستی با دوستان خدا امر به معروف هم مثل همین است یعنی دوستی با کار خوب

  تبری=دشمنی با دشمنان خدا نهی از منکر هم یعنی دوستی با کار بد

 4. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  تولی :یعنی دوستی با دوستان خدا. تبری : یعنی دوشمنی با دشمنی خدا نهی از منکر : یعنی به نماز انها امر به معروف. :به تمیزی

  • لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

   گزارش
   انصراف

   تولی یعنی دوست داشتن خدا و دوستی با دوستان خدا و امر به معروف یعنی تشویق به کارهای خوب وکسی که با ایمان ودوست خدا باشد دیگران را به کارهای خوب تشویق میکند،تبری هم یعنی دشمنی با دشمنان خدا و نهی از منکر هم یعنی باز داشتن از کارهای ناپسند در نتیجه کسانی هم که با دشمنان خدا دشمنی میکنند دیگران را از کارهای ناپسند باز میدارند.

  • لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

   گزارش
   انصراف

   تولی: دوستی با دوستان خدا
   تبری:دشمنی با دشمنان خدا
   نهی از منکر:غیبت نکردن
   امر به معروف:رعایت حجاب

 5. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  تولی یعنی با دوستان خدا خوب باشیم امرمعروف میشی دعوت کردن کارهای خوب این دوتا با هم درگه شبیه اند تبری میشه دوست نشدن با دشمنان خدا نهی از منکر میشه که مردم کار ها بد نکنند این دوتا هم شبهی اند

 6. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  تولی یعنی دوستی با دوستان خدا تبری یعنی دشمنی با دشمنان خدا امر به معروف یعنی دعوت کردن کار خوب نهی از منکر غیبت نکنیم

 7. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  تولی و امر به معروف انسان را به نیکی دعوت میکنند یعنی اینکه باید با دوستان خدا دوست باشیم و ان هارا به کار نیک دعوت کنیم
  تبری و نهی از منکر یعنی اینکه ما باید با دشمنان خداوند و دشمنان دین دشمن باشیم و از کارهای بد ان هارا نهی کنیم

 8. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  تولی به معنای دوستی بادوستان خدا و دوست داشتن خدا و امر به معروف یعنی تشویق به کارهای خوب وکسی که با ایمان و دوست خدا باشد دیگران را به کارهای خوب تشویق میکند،تبری هم یعنی دشمنی با دشمنان خدا و نهی از منکر هم یعنی باز داشتن از کارهای نا پسند در نتیجه کسانی هم که با دشمنان خدا دشمنی میکنند دیگران را از کار های ناپسند باز میدارند.

 9. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  تولی:یعنی دوستی باخدا
  تبری:دشمنی بادشمنان خدا

 10. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  تولی یعنی دوست داشتن خدا و دوستی با دوستان خدا و امر به معروف یعنی تشویق به کارهای خوب وکسی که با ایمان ودوست خدا باشد دیگران را به کارهای خوب تشویق میکند،تبری هم یعنی دشمنی با دشمنان خدا و نهی از منکر هم یعنی باز داشتن از کارهای ناپسند در نتیجه کسانی هم که با دشمنان خدا دشمنی میکنند دیگران را از کارهای ناپسند باز میدارند.

 11. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  در تولی و تبری و امر به معروف و نهی از منکر
  در هر دو مورد دوری از کار بد و دعوت به کار خوب میکند

 12. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  تولی :یعنی دوستی با دوستان خدا
  تبری :یعنی دشمنی با دشمنان خدا

 13. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  با انجام دادن امر به معروف و تولی به دستورات الهی عمل می کنیم و با تبری ونهی از منکر به دستورات الهی عمل نمی کنیم

 14. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  تولی : دوستی با دوستان خدا
  تبری : دشمنی با دشمنان خدا

 15. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  تولی : دوستی با دوستان خدا
  تبری : دشمنی با دشمنان خدا

ارسال یک پاسخ