چند درصد زدی؟ تیزهوشان ششم و نهم

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

تعداد درست:
تعداد غلط:
بی پاسخ:

قبول میشی؟

در حال پیشرفت 0
ناشناس 2 ماه 2 پاسخ ها 76 بازدیدها 0

پاسخ ها ( ۲ )

 1. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  من تیز هوشان ششم
  درست:۶۱
  نادرست :۱۰
  نزده:۲۹

 2. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  تیزهوشان ششم
  درست ۶۷
  نادرست ۱۳
  نزده:۲۰
  نمیدونم قبول میشم یا نه

ارسال یک پاسخ

انتخاب