چطور در سامانه ی سیدا نمرات را ثبت کنیم؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

چگونگی کار با سامانه ی سیدا

0
admin 2 هفته 0 پاسخ ها 15 بازدیدها مدیر 0

ارسال یک پاسخ