چطور در درس ها موفق باشیم؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

روش های موفقیت در درس و مدرسه چیست؟ 🙂

در حال پیشرفت 0
admin 6 ماه 12 پاسخ ها 160 بازدیدها مدیر 1

پاسخ ها ( ۱۲ )

 1. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  داشتن هدف . مهارت در کلاس درس . برنامه ی مطالعه در منزل . نوشتن نکات مهم هنگام مطالعه . تمرکز حواس . تغذیه و استراحت .

 2. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  مهم تر از همه داشتن هدف و برنامه ی تحصیلی است بعد از آن مدیریت زمان، مرور و تمرین و تکرار درس هاست

 3. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  اول از همه هدف ،که درس خواندن است و بعد برنامه ریزی برای این کار است و در کنار همه این هامشورت با افراد تحصیل کرده،انجام تمرینات مکرر وتغذیه و ورزش که برای سلامت جسم و روان مهم است.

 4. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  به نظر من برای موفقیت در درس ها باید برنامه ی متعادل و روحیه ی تازه

  لازم است

 5. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  مهمترین راه برای موفقیت در درس ها داشتن برانامه و هدفمند بودن است وبعد از آن تکرار و تمرین است. چون بدون تکرار و تمرین همه ی درس ها را فراموش میکنیم

 6. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  برای موفق بودن در درس اول باید علاقه وهدف داشته باشن اگر این علاقه وهدف در ماوجود داشته باشه میتونیم به ان چیزی که در ذهن ما میگذرد برسیم وموفق باشیم.خواستن ….توانستن است.

 7. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  با برنامه ریزی دقیق و خوب و مرور کردن درس ها باعث می شود در درس هایمان موفق شویم

 8. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

 9. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  به نظر من اول با نام خدا درس خواندن را شروع کنیم بعد یک درس را چند بار تکرار و مرور کنیم بعد از آن برنامه ریزی درست بسیار در موفقیت درسی تاثیر دارد بهتر است بعضی وقت ها به جای بعضی تفریحات نا به جا            درس بخوانیم و اگر در کلاس متوجه حف معلم نمیشوید به کلاس خصوصی بروید  با این روش انشا ال… در درس ها موفق میشوید

  پایان

  امیر علیپور

 10. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  برنامه ریزی داشته باشیم وبرای هر درس ساعت بندی کنیم ودر هنگام درس دادن معلم خوب گوش کنیم وحواسمان را جمع وتمرکز داشته باشیم.

 11. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  داشتن هدف وعلاقه داشتن به درس وبرنامه ریزی واز همه مهم تر تکراروتمرین میتواندمارا در درس موفق کند

 12. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  اول از همه، باید هدف داشت برای درس خواندن و بعد از آن باید روی درس تمرکز داشت و همیشه تکرار و تمرین کرد تا خوب درس را یاد بگیریم.. نکته دیگر این است که باید حتما به حرف معلم در کلاس خوب گوش دهیم و روی درس تمرکز کنیم و به تحصیل علاقه داشته باشیم…

ارسال یک پاسخ

انتخاب